Mathemateg Pob dydd 1
Mathemateg Pob dydd 1

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Mathemateg Pob dydd 1

10 Nodyn atgoffa: gwirio’ch gwaith

Nesaf gallwch wneud cwis i adolygu’r hyn rydych wedi’i ddysgu yn y sesiwn hwn. Dylech wirio’ch atebion i’r cwis hwn a’r rhai yn nes ymlaen yn y cwrs. Dull amgen neu gyfrifiad tuag yn ôl yw gwiriad – efallai y byddwch wedi clywed hwn yn cael ei alw’n gyfrifiad gwrthdro. Os mai ateb cywir yw canlyniad y gwiriad, mae’n golygu bod eich swm gwreiddiol yn gywir hefyd. Er enghraifft, efallai eich bod wedi gwneud y cyfrifiad canlynol:

  • 20 – 8 = 12

Ffordd o wirio hwn fyddai:

  • 12 + 8 = 20

Fel arall, pe baech chi eisiau gwirio’r cyfrifiad canlynol:

  • 80 × 2 = 160

Ffordd o wirio hwn fyddai:

  • 160 ÷ 2 = 80

Os ydych wedi gwneud nifer o gyfrifiadau i gyrraedd eich ateb terfynol, dim ond gwneud un tuag yn ôl mae ei angen i’w wirio.

FSM_1_WELSH

Oeddech chi'n gwybod pe byddech chi'n astudio cwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru, gallech gael hyd at £4,500* i'ch helpu gyda'ch costau byw?

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.