Mathemateg Pob dydd 1
Mathemateg Pob dydd 1

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Mathemateg Pob dydd 1

4.2 Talgrynnu arian

Talgrynnu arian i’r 10c agosaf

Rydym yn defnyddio talgrynnu arian mewn bywyd go iawn wrth siopa ar gyllideb neu efallai gwirio bil.

Y rheol yw os yw ffigur olaf y swm yn 5c neu’n fwy, rydych yn talgrynnu i’r 10c nesaf i fyny, ac os yw’r ffigur olaf yn llai na 5c, nid yw’r digid 10c yn newid. Er enghraifft:

Ffigur olaf 43c yw 3 (mae’n llai na 5) felly gellir ei dalgrynnu i lawr i 40c

Ffigur olaf 78c yw 8 (mae’n fwy na 5) felly gellir ei dalgrynnu i fyny i 80c

Gweithgaredd 25: Talgrynnu i’r 10c agosaf

Talgrynnwch y symiau canlynol i’r 10c agosaf:

 1. 13c
 2. 26c
 3. 35c
 4. £4.72
 5. £8.63
 6. £14.85

Ateb

 1. 10c
 2. 30c
 3. 40c
 4. £4.70
 5. £8.60
 6. £14.90

Talgrynnu arian i’r £ agosaf

Wrth dalgrynnu i’r £ agosaf, y rheol yw os yw ffigur olaf y swm yn 50c neu’n fwy, talgrynnwch i fyny i’r £ nesaf, ac os yw’r ffigur olaf yn llai na 50c, nid yw’r golofn punnoedd yn newid. Er enghraifft:

Ffigur olaf £3.42 yw 42 (mae’n llai na 50) felly gellir ei dalgrynnu i lawr i £3

Ffigur olaf £56.67 yw 67 (mae’n fwy na 50) felly gellir ei dalgrynnu i fyny i £57

Gweithgaredd 26: Talgrynnu i’r £ agosaf

Talgrynnwch y symiau canlynol i’r £ agosaf:

 1. £6.30
 2. £9.70
 3. £0.50
 4. £13.12
 5. £26.17
 6. £52.50

Ateb

 1. £6
 2. £10
 3. £1
 4. £13
 5. £26
 6. £53

Crynodeb

Drwy gwblhau’r pwnc hwn, rydych wedi dysgu sut i frasamcanu atebion i gyfrifiadau sy’n cynnwys rhifau degol.

Rydych hefyd wedi dysgu sut i dalgrynnu rhif degol i ddau le degol a thalgrynnu arian i’r 10c neu’r £ agosaf.

FSM_1_WELSH

Oeddech chi'n gwybod pe byddech chi'n astudio cwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru, gallech gael hyd at £4,500* i'ch helpu gyda'ch costau byw?

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.