Grid Rhestr Canlyniadau: 20 eitem
Barod ar gyfer prifysgol Eicon casgliad

Addysg a Datblygiad

Barod ar gyfer prifysgol

Casgliad o adnoddau o bob un o brifysgolion Cymru i'ch helpu i ddechrau gydag addysg uwch. Available in English

Casgliad
Meddylfryd mentora (A mentoring mindset) Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 3: uwch

Addysg a Datblygiad

Meddylfryd mentora (A mentoring mindset)

Bydd y cwrs rhad ac am ddim hwn, Meddylfryd mentora, yn cefnogi unrhyw un sy’n gweithio yn y byd addysg i ddatblygu dealltwriaeth am fentora athrawon ar ddechrau eu gyrfa yn effeithiol yn ystod addysg gychwynnol i athrawon ac yn syth ar ôl cymhwyso. Mae wedi’i ddylunio drwy dynnu ar brofiadau cydweithwyr system addysg Cymru, a bydd fersiwn ...

Cwrs am ddim
8 awr
Sut y gallaf ymdopi â straen arholiadau? Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Sut y gallaf ymdopi â straen arholiadau?

Mae heriau ychwanegol ynghlwm wrth gyfnod arholiadau - ond os byddwch yn rheoli eich straen, gallwch ei oresgyn. Mae gan Teena Clouston rai awgrymiadau, a gallwch droi eich papurau drosodd nawr.

Erthygl
Meithrin eich Sgiliau Meddwl yn Feirniadol Eicon erthygl

Hanes a'r Celfyddydau

Meithrin eich Sgiliau Meddwl yn Feirniadol

Beth allwch chi ei wneud i feithrin eich sgiliau meddwl yn feirniadol? Mae Mark Pinder a Paul-François Tremlett yn esbonio ambell beth i'w cofio wrth asesu ymresymiadau pobl eraill, ac wrth gynnig eich ymresymiadau eich hun hefyd.

Erthygl
Rheoli amser ac astudio Eicon erthygl

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg

Rheoli amser ac astudio

Boed chi’n fyfyriwr llawn amser neu ran amser, mae astudio yn debygol o olygu ymrwymiad arall yn eich bywyd. Wrth i ni geisio cydbwyso llawer o bethau, gall hyn weithiau effeithio ar ein lles a gwneud i ni deimlo fod pethau’n ormod.

Erthygl
Ewch â’ch addysgu ar-lein Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 2: canolradd Eicon bathodyn

Addysg a Datblygiad

Ewch â’ch addysgu ar-lein

Mae dysgu ar-lein wedi datblygu’n gyflym ac fe’i gwelir bellach ym mhob maes addysg, o ysgolion i hyfforddi sgiliau. Mae mwy o bobl nag erioed yn dysgu trwy gyrsiau ar-lein. Hyd yn oed pan addysgir ‘wyneb yn wyneb’ yn bennaf, mae adnoddau a rhyngweithio ar-lein wedi dod yn rhan allweddol o’r profiad dysgu.

Cwrs am ddim
24 awr
Meddwl yn feirniadol – Sgil a phroses Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Meddwl yn feirniadol – Sgil a phroses

I fod yn llwyddiannus wrth ddysgu mae angen i ni wneud mwy na dim ond cofio gwybodaeth – mae angen meddwl yn feirniadol yn hanfodol. Mae Anne Wesemann yn esbonio'r buddiannau...

Erthygl
Addysg gynhwysol: deall yr hyn a olygwn (Cymru) Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Addysg a Datblygiad

Addysg gynhwysol: deall yr hyn a olygwn (Cymru)

Ni waeth pa ysgol y byddwch yn eich canfod eich hun ynddi, bydd y ffordd y mae'n ymdrin ag addysg gynhwysol yn ffactor bwysig wrth bennu diwylliant ei hamgylchedd dysgu ac addysgu.

Cwrs am ddim
5 awr
Gwaith Tîm: Hyfforddiant i Lywodraethwyr (Cymru) Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Addysg a Datblygiad

Gwaith Tîm: Hyfforddiant i Lywodraethwyr (Cymru)

Mae llywodraethwyr yn chwarae rôl hanfodol yn y system addysg yng Nghymru fel rhan o waith tîm ehangach tuag at yr un nod: sicrhau bod plant yng Nghymru yn cael addysg ardderchog.

Cwrs am ddim
5 awr
Cyflwyniad i arweinyddiaeth i lywodraethwyr (Cymru) Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Addysg a Datblygiad

Cyflwyniad i arweinyddiaeth i lywodraethwyr (Cymru)

Mae'r cwrs hwn yn rhoi cyflwyniad byr i faes cynhwysiant addysgol. Gallwch hefyd weld y cyrsiau eraill yn y casgliad hwn Cyflwyniad i arweinyddiaeth i lywodraethwyr a Gwaith tîm: cyflwyniad i lywodraethwyr ysgol.

Cwrs am ddim
5 awr
Cynorthwywyr addysgu: Cymorth ar waith Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Addysg a Datblygiad

Cynorthwywyr addysgu: Cymorth ar waith

Mae cynorthwywyr addysgu yn adnodd pwysig ym myd addysg. Mae'r uned hon yn edrych ar sut mae'r rôl wedi datblygu ledled y DU dros amser. Mae'n ystyried y sgiliau a'r nodweddion y mae cynorthwywyr addysgu yn eu defnyddio er mwyn rhoi cymorth effeithiol a chyfrannu at waith tîm cynhyrchiol.

Cwrs am ddim
4 awr
Cynllunio dyfodol gwell Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Addysg a Datblygiad

Cynllunio dyfodol gwell

Mae Cynllunio dyfodol gwell yn gwrs rhagarweiniol ar gyfer unrhyw un sy'n ystyried newid swydd, sydd eisiau gwybod sut i symud i fyny'r ysgol neu ddychwelyd i'r gwaith ar ôl seibiant, a rhai sy’n awyddus i anelu at bethau gwell.

Cwrs am ddim
15 awr
  • Tudalen 1 o 2
  • 1(current)
  • 2
  • Nesaf