Skip to content
Awdur:

Ynglŷn â Blaenau Gwent REACH

Wedi'i ddiweddaru Dydd Mercher, 7 Mis Gorffennaf 2021

Prosiect celfyddydau creadigol yw BG REACH, sy'n cefnogi trigolion Blaenau Gwent i greu celf, cerddoriaeth, ysgrifennu creadigol a ffilm sy'n myfyrio ar hanes cyfoethog a diddorol eu hardal leol.

Gwyliwch a gwrandewch ar y clip byr isod i ddysgu mwy am brosiect BG REACH, a beth mae'n ei olygu i'r bobl sy'n cymryd rhan ynddo. 

 

 

Roedd BG REACH yn brosiect ar y cyd rhwng y Brifysgol Agored, Asiantaeth Tai Linc Cymru a Grŵp Cymunedol Aberbîg. Ariannwyd y prosiect gan Ymchwil ac Arloesedd y Deyrnas Unedig (UKRI), gyda chyllid ychwanegol gan y Brifysgol Agored a Linc Cymru. Mae'r prosiect hefyd wedi cael ei adolygu, a'i ganmol, gan Bwyllgor Moeseg Ymchwil Dynol y Brifysgol Agored.

Blogiau

Ysgrifennwyd y blogiau hyn gan aelodau o dîm BG REACH. Cawsant eu llunio ar adegau gwahanol a, gyda'i gilydd, maent yn ffurfio rhyw fath o gofnod o'r prosiect dros amser. Maent yn dangos sut beth oedd gweithio gyda chymunedau ysbrydoledig Blaenau Gwent.

Diolch enfawr i bawb sydd ynghlwm â'r prosiect, neu sy'n cyfrannu i BG REACH.

 

Tîm y prosiect Suzanne Bowers, Richard Marsden, Sarah Roberts, Elizabeth Ford, Shabina McGhan, Dean George 
Hwyluswyr y Gweithdy 

Elizabeth Ford, Liz Lane, Robert Matthews, Veronica Davies, Andy O’Rourke, Kate Verity, Hannah Roberts, Natasha James

Testun arddangosfa Elizabeth Ford a Richard Marsden

Celf weledol

Barbara Candlish; Barry Simkiss; Emily Clatworthy; Hazel Clatworthy; Mark Burns; Raymond Mason; Katharine Marquis; Valerie Ashdown; Yvonne Thomas; Anne Williams; Hazel Robinson; Margaret Edwards; Gladys Phillips.

Crëwyd yr holl waith celf gan Kate Verity ac Andy O’Rourke – Malarky Arts

Ffilm

Jacqui Bowditch, Hilary Davie, Pat Tovey.

Cynhyrchwyd a golygwyd yr holl ffilmiau gan Breaking Barriers.

Straeon digidol

Cynhyrchwyd a golygwyd yr holl ffilmiau gan drigolion a disgyblon o Gymuned Ddysgu Ebwy Fawr, gyda chefnogaeth gan Breaking Barriers.

Trigolion: Anne Williams; Mike Pescod; Fred Pettican; Hazel Robinson a Norma Williams 

Disgyblion: Katie Hopes; Mica Preece; Emily Grace Rowland; Billy Smith; Oliwia Sipa; Guan Yan Fan; Jack Neil Morris; Kayleigh Howells; Aneira Mai Dickinson a Lowri Davies. Gyda diolch i'r athro arweiniol John Hillier.

Cerddoriaeth

Barbara Candlish; Anna McVeigh-Snowden; Susan Davies; Katharine Marquis; Mark Burns; Michael McCann; Kate Collins.

Cynhyrchwyd a golygwyd y fideo a'r sain gan Liz Lane

Llinell amser

Yn seiliedig ar drafodaeth rhwng cyfranogwyr y gweithdy, a rhoddwyd y cyfan at ei gilydd gan Suzanne Bowers, Linc-Cymru

Delweddau: Amgueddfa Cymru (h. Amgueddfa Cymru – Museum Wales) ac Out Of The Blue Artifacts (h. Out Of The Blue Artifacts). 

Dyluniad: Finley Neilens, Head4Arts

'Pit Ponies'

Katharine Marquis

Delweddau: Amgueddfa Cymru (h. Amgueddfa Cymru – Museum Wales); Oak Tree Animals’ Charity (© National Equine Defence League); © Cornwalls.co.uk; © National Coal Mining Museum for England; Torfaen Museum © Deborah Wudgust; Beamish Museum - NEG 183832 & NEG 183833  

Ysgrifennu creadigol Barbara Candlish; Stephen Davies; Katharine Marquis; Susan Davies; Hedley McCarthy; Lacey Smith
Ffotograffiaeth Linda Stemp
Creadigrwydd y Cyfnod Clo Crëwyd 'Rainbows' gan gymuned Cwrt Bracty, Aberbîg, sy'n ymddangos ynddo hefyd.
Ffilm BG Reach
 
Cynhyrchwyd a golygwyd gan Breaking Barriers

 

 


BG REACH exhibition logo / Logo arddangosfa BG REACH

Mae'r dudalen hon yn rhan o arddangosfa ar-lein Blaenau Gwent REACH

Ffilm a sain | Ysgrifennu creadigol | Celf weledol

Straeon digidol | Hanes Blaenau Gwent | Ynglŷn â'r prosiect hwn 

 

 

Become

Sgoriau

Share

Related content (tags)

Gwybodaeth hawlfraint

Am ragor o wybodaeth, gweler ein cwestiynau cyffredinol a all roi'r gefnogaeth hanfodol i chi.

Oes gennych chi gwestiwn?