Grid Rhestr Canlyniadau: 194 eitem
Iechyd meddwl a lles yn y brifysgol Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Iechyd meddwl a lles yn y brifysgol

Llysgenhadon myfyrwyr yn Brifysgol Metropolitan Caerdydd yn rhannu ei brofiadau mewn perthynas i Iechyd Meddwl a Lles.

Fideo
5 mun
Paratoi ar gyfer y Brifysgol - Llysgenhadon Myfyrwyr Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Paratoi ar gyfer y Brifysgol - Llysgenhadon Myfyrwyr

Eisiau gwybod sut i baratoi am Brifysgol? Dyma llysgenhadon myfyrwyr yn rhannu ei brofiadau ar lety myfyrwyr, cyllid myfyrwyr a beth mae bywyd myfyrwyr fel.

Fideo
5 mun
Dewis cwrs Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Dewis cwrs

A ydych chi eisiau gwybod sut i ddewis y Brifysgol gorau a'r radd gorau i siwtio ti? Mae llysgenhadon yn rhannu ei brofiadau a'r rhesymau am pam wnaethon nhw ddewis ei gradd a Phrifysgol.

Fideo
5 mun
Pam trafferthu gyda phrifysgol? Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Pam trafferthu gyda phrifysgol?

Mae llysgenhadon myfyrwyr o amrywiaeth o gyrsiau yn rhannu pam dylech chi ddewis mynd i Brifysgol, ac uwcholeuo pam dylech chi drafferthu gydag Addysg Uwch. Maent hefyd yn drafod beth mae'r profiad o Brifysgol wedi rhoi iddyn nhw.

Fideo
5 mun
Datganiadau personol – Llysgenhadon Myfyrwyr Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Datganiadau personol – Llysgenhadon Myfyrwyr

Mae llysgenhadon myfyrwyr o amrywiaeth o bynciau yn rhannu beth i gynnwys mewn datganiad personol pan wyt ti'n ymgeisio am brifysgol.

Fideo
5 mun
Gwneud y gorau o'r Chweched Dosbarth a'r Coleg Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Gwneud y gorau o'r Chweched Dosbarth a'r Coleg

Mae Llysgenhadon Myfyrwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn adlewyrchu ar eu amser nhw yn y Chweched neu yn Goleg cyn mynychu Brifysgol.

Fideo
5 mun
Diwrnod ym mywyd myfyriwr – Ffiseg a Seryddiaeth Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Diwrnod ym mywyd myfyriwr – Ffiseg a Seryddiaeth

Diwrnod arferol ym mywyd myfyriwr yn yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd.

Fideo
5 mun
Bwrsariaeth y GIG Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Bwrsariaeth y GIG

Mae Katie o'r Tîm Recriwtio Myfyrwyr ym Met Caerdydd yn egluro popeth sydd angen i chi ei wybod am Fwrsariaeth y GIG yng Nghymru.

Fideo
5 mun
Yr Hyn Mae Tiwtoriaid Derbyn Yn Edrych Amdano Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Yr Hyn Mae Tiwtoriaid Derbyn Yn Edrych Amdano

Mae’r sesiynau hyn yn canolbwyntio ar gyfadran benodol a bydd yn cynnwys sgwrs fyw gyda Swyddog Denu Myfyrwyr, Tiwtor Derbyn a Myfyriwr presennol er mwyn cefnogi chi i lunio eich cais prifysgol.

Fideo
5 mun
Cyrsiau Sbaeneg ar-lein am ddim Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Cyrsiau Sbaeneg ar-lein am ddim

Darganfyddwch y cyrsiau Sbaeneg am ddim hyn ar OpenLearn.

Erthygl
5 mun
Arweiniad i gymorth cyllid myfyrwyr yng Nghymru Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Arweiniad i gymorth cyllid myfyrwyr yng Nghymru

Pa gyllid sydd ar gael ar gyfer myfyrwyr addysg uwch yng Nghymru?

Fideo
5 mun
Sut y gallaf ymdopi â straen arholiadau? Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Sut y gallaf ymdopi â straen arholiadau?

Mae heriau ychwanegol ynghlwm wrth gyfnod arholiadau - ond os byddwch yn rheoli eich straen, gallwch ei oresgyn. Mae gan Teena Clouston rai awgrymiadau, a gallwch droi eich papurau drosodd nawr.

Erthygl
5 mun