Grid Rhestr Canlyniadau: 194 eitem
Dod o hyd i gymunedau LHDTC+ a rhwydweithiau cymorth Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Dod o hyd i gymunedau LHDTC+ a rhwydweithiau cymorth

Ydych chi'n meddwl am addysg uwch ac yn edrych i ddarganfod pa gymunedau a rhwydweithiau LHDTC+ sydd ar gael?

Erthygl
5 mun
Geirfa prifysgol Eicon gweithgaredd

Addysg a Datblygiad

Geirfa prifysgol

A ydych chi'n gwybod beth yw’r gwahaniaeth rhwng dewis cadarn a chynnig diamod? Neu beth yw seminar neu semester? Archwiliwch y nodwedd ryngweithiol hon er mwyn dod i ddeall terminoleg prifysgol.

Gweithgaredd
5 mun
A oes gennych chi brofiad o fod mewn gofal ac yn ystyried mynd i’r brifysgol? Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

A oes gennych chi brofiad o fod mewn gofal ac yn ystyried mynd i’r brifysgol?

Os ydych chi yng Nghymru, os ydych chi â phrofiad o ofal ac yn ystyried mynd i'r brifysgol, mae'r wefan hon yn addas i chi.

Erthygl
5 mun
Cyngor a chymorth ariannol Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Cyngor a chymorth ariannol

A ydych chi’n poeni am effaith yr argyfwng costau byw arnoch chi pan fyddwch chi yn y brifysgol? Mae cymorth wrth law.

Erthygl
5 mun
Cymorth i fyfyrwyr niwroamrywiol Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Cymorth i fyfyrwyr niwroamrywiol

Ydych chi’n niwroamrywiol ac yn meddwl am addysg uwch ond ddim yn siŵr pa gymorth sydd ar gael i chi? Mae gan bob prifysgol yng Nghymru dimau i'ch helpu i gael y budd mwyaf posibl o’ch cyfnod mewn addysg uwch.

Erthygl
5 mun
Cymorth i fyfyrwyr anabl Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Cymorth i fyfyrwyr anabl

Ydych chi’n ystyried addysg uwch ond yn ansicr ynghylch pa gymorth sydd ar gael i fyfyrwyr anabl? Mae gan bob prifysgol yng Nghymru dimau i'ch helpu i gael y budd mwyaf posibl o’ch cyfnod mewn addysg uwch.

Erthygl
5 mun
Pum awgrym ar gyfer gwneud ffrindiau yn y brifysgol Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Pum awgrym ar gyfer gwneud ffrindiau yn y brifysgol

Gall dechrau yn y brifysgol fod yn gyfnod pryderus, gydag wynebau ac amgylchiadau anghyfarwydd. Ond mae'n gysur gwybod bod pawb yn yr un cwch.

Fideo
5 mun
Sut i reoli’ch cyllid myfyriwr Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Sut i reoli’ch cyllid myfyriwr

Mae Robyn, o Brifysgol Abertawe’n rhannu’i phrif bwyntiau ar gyfer rheoli’ch cyllid myfyrwyr.

Fideo
5 mun
Croeso i Dregyrfa – y pentref sector iechyd a gofal rhithiol Eicon gweithgaredd

Addysg a Datblygiad

Croeso i Dregyrfa – y pentref sector iechyd a gofal rhithiol

Mae GIG Cymru wedi lansio pentref rhithiol er mwyn arddangos yr ystod o gyfleoedd gyrfaol ac addysgol sydd ar gael yn y sector iechyd a gofal.

Gweithgaredd
5 mun
Pam dewis addysg uwch? Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Pam dewis addysg uwch?

Ddim yn siŵr a yw prifysgol yn ddelfrydol i chi? Mae myfyrwyr o Brifysgol De Cymru yn rhannu eu rhesymau dros ddewis addysg uwch a sut maent wedi elwa o’u profiad prifysgol hyd yma.

Fideo
5 mun
Podlediad Prifysgol, Awtistiaeth a Chi Eicon sain

Addysg a Datblygiad

Podlediad Prifysgol, Awtistiaeth a Chi

Gall y Brifysgol arwain at heriau unigryw i fyfyrwyr ag awtistiaeth. Dyma aelodau staff allgymorth ym Mhrifysgol Caerdydd, Scott a Freya, yn rhoi mewnwelediad a chyngor ar rannau allweddol o ymchwilio, ymgeisio a mynd i’r brifysgol.

Sain
5 mun
Beth ddylech chi fynd i’r brifysgol gyda chi? Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Beth ddylech chi fynd i’r brifysgol gyda chi?

Mae un o brofiadau pwysicaf eich bywyd o’ch blaen, ond beth ddylech chi fynd gyda chi? Dyma fyfyriwr yn Abertawe, Becka, yn rhannu ei hawgrymiadau gorau ar beth ddylech chi bacio ar gyfer byw’n annibynnol.

Fideo
5 mun