Grid Rhestr Canlyniadau: 191 eitem
Rhieni a gwarcheidwaid: Ateb eich cwestiynau Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Rhieni a gwarcheidwaid: Ateb eich cwestiynau

O geisiadau UCAS, i ddod o hyd i neuadd breswyl addas, mae llu o agweddau ar gefnogi unigolyn sy’n dechrau yn y brifysgol. Mae Alexandra Roberts o Brifysgol De Cymru yma i ateb eich cwestiynau.

Fideo
5 mun
Barod ar gyfer y Brifysgol - canllaw i athrawon a staff Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Barod ar gyfer y Brifysgol - canllaw i athrawon a staff

Sut i gychwyn arni gan ddefnyddio Barod ar gyfer y Brifysgol fel adnodd gyda myfyrwyr sy’n ystyried addysg uwch.

Fideo
5 mun
Cymorth i fyfyrwyr rhan-amser Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Cymorth i fyfyrwyr rhan-amser

Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru yn cynnig cyllid i’ch cefnogi gyda’ch astudiaethau rhan-amser.

Fideo
5 mun
Cymorth ychwanegol i fyfyrwyr sydd â phlant neu oedolion sy’n ddibynnol arnynt Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Cymorth ychwanegol i fyfyrwyr sydd â phlant neu oedolion sy’n ddibynnol arnynt

Os oes gennych blant neu oedolion sy’n ddibynnol arnoch, mae grantiau ar gael i ddarparu cymorth ychwanegol tra byddwch yn astudio.

Erthygl
5 mun
Cymorth ychwanegol ar gyfer myfyrwyr anabl: Lwfans Myfyrwyr Anabl Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Cymorth ychwanegol ar gyfer myfyrwyr anabl: Lwfans Myfyrwyr Anabl

Mae’r Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA) yn grant i gefnogi myfyrwyr anabl mewn addysg uwch yn y DU.

Fideo
5 mun
Teimlo eich bod yn perthyn ac addasu i fywyd prifysgol Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Teimlo eich bod yn perthyn ac addasu i fywyd prifysgol

Mae’n naturiol ichi bendroni sut fyddech chi’n perthyn yn y brifysgol. Mae myfyrwyr Addysg Uwch o Goleg Caerdydd a’r Fro yn rhannu eu hawgrymiadau ar gyfer canfod eich lle.

Fideo
5 mun
Awgrymiadau ar gyfer dychwelyd i’r byd addysg Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Awgrymiadau ar gyfer dychwelyd i’r byd addysg

Mae myfyrwyr addysg uwch yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro yn rhannu eu hawgrymiadau ynghylch sut i baratoi i ddychwelyd i’r byd addysg ar ôl egwyl.

Fideo
5 mun
Pum awgrym ar gyfer mynd i’r afael â syndrom ffugiwr Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Pum awgrym ar gyfer mynd i’r afael â syndrom ffugiwr

A ydych chi’n teimlo nad ydych yn ddigon da ar gyfer y brifysgol? Mae myfyrwyr addysg uwch o Goleg Caerdydd a’r Fro yn rhannu eu hawgrymiadau ar gyfer goresgyn hunan-amheuaeth.

Fideo
5 mun
A ydych wedi ymddieithrio oddi wrth eich teulu ac yn ystyried mynd i’r brifysgol? Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

A ydych wedi ymddieithrio oddi wrth eich teulu ac yn ystyried mynd i’r brifysgol?

Mae’n anodd gwneud penderfyniad mawr o’r fath heb rwydwaith teuluol agos, ond gall Stand Alone eich helpu.

Erthygl
5 mun
Dod o hyd i gymunedau LHDTC+ a rhwydweithiau cymorth Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Dod o hyd i gymunedau LHDTC+ a rhwydweithiau cymorth

Ydych chi'n meddwl am addysg uwch ac yn edrych i ddarganfod pa gymunedau a rhwydweithiau LHDTC+ sydd ar gael?

Erthygl
5 mun
Geirfa prifysgol Eicon gweithgaredd

Addysg a Datblygiad

Geirfa prifysgol

A ydych chi'n gwybod beth yw’r gwahaniaeth rhwng dewis cadarn a chynnig diamod? Neu beth yw seminar neu semester? Archwiliwch y nodwedd ryngweithiol hon er mwyn dod i ddeall terminoleg prifysgol.

Gweithgaredd
5 mun
A oes gennych chi brofiad o fod mewn gofal ac yn ystyried mynd i’r brifysgol? Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

A oes gennych chi brofiad o fod mewn gofal ac yn ystyried mynd i’r brifysgol?

Os ydych chi yng Nghymru, os ydych chi â phrofiad o ofal ac yn ystyried mynd i'r brifysgol, mae'r wefan hon yn addas i chi.

Erthygl
5 mun