Grid Rhestr Canlyniadau: 191 eitem
Pam trafferthu gyda phrifysgol? Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Pam trafferthu gyda phrifysgol?

Mae llysgenhadon myfyrwyr o amrywiaeth o gyrsiau yn rhannu pam dylech chi ddewis mynd i Brifysgol, ac uwcholeuo pam dylech chi drafferthu gydag Addysg Uwch. Maent hefyd yn drafod beth mae'r profiad o Brifysgol wedi rhoi iddyn nhw.

Fideo
5 mun
Datganiadau personol – Llysgenhadon Myfyrwyr Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Datganiadau personol – Llysgenhadon Myfyrwyr

Mae llysgenhadon myfyrwyr o amrywiaeth o bynciau yn rhannu beth i gynnwys mewn datganiad personol pan wyt ti'n ymgeisio am brifysgol.

Fideo
5 mun
Gwneud y gorau o'r Chweched Dosbarth a'r Coleg Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Gwneud y gorau o'r Chweched Dosbarth a'r Coleg

Mae Llysgenhadon Myfyrwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn adlewyrchu ar eu amser nhw yn y Chweched neu yn Goleg cyn mynychu Brifysgol.

Fideo
5 mun
Diwrnod ym mywyd myfyriwr – Ffiseg a Seryddiaeth Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Diwrnod ym mywyd myfyriwr – Ffiseg a Seryddiaeth

Diwrnod arferol ym mywyd myfyriwr yn yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd.

Fideo
5 mun
Bwrsariaeth y GIG Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Bwrsariaeth y GIG

Mae Katie o'r Tîm Recriwtio Myfyrwyr ym Met Caerdydd yn egluro popeth sydd angen i chi ei wybod am Fwrsariaeth y GIG yng Nghymru.

Fideo
5 mun
Yr Hyn Mae Tiwtoriaid Derbyn Yn Edrych Amdano Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Yr Hyn Mae Tiwtoriaid Derbyn Yn Edrych Amdano

Mae’r sesiynau hyn yn canolbwyntio ar gyfadran benodol a bydd yn cynnwys sgwrs fyw gyda Swyddog Denu Myfyrwyr, Tiwtor Derbyn a Myfyriwr presennol er mwyn cefnogi chi i lunio eich cais prifysgol.

Fideo
5 mun
Cyrsiau Sbaeneg ar-lein am ddim Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Cyrsiau Sbaeneg ar-lein am ddim

Darganfyddwch y cyrsiau Sbaeneg am ddim hyn ar OpenLearn.

Erthygl
5 mun
Arweiniad i gymorth cyllid myfyrwyr yng Nghymru Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Arweiniad i gymorth cyllid myfyrwyr yng Nghymru

Pa gyllid sydd ar gael ar gyfer myfyrwyr addysg uwch yng Nghymru?

Fideo
5 mun
Sut y gallaf ymdopi â straen arholiadau? Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Sut y gallaf ymdopi â straen arholiadau?

Mae heriau ychwanegol ynghlwm wrth gyfnod arholiadau - ond os byddwch yn rheoli eich straen, gallwch ei oresgyn. Mae gan Teena Clouston rai awgrymiadau, a gallwch droi eich papurau drosodd nawr.

Erthygl
5 mun
Sianel YouTube - 'Get Ready for University' Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Sianel YouTube - 'Get Ready for University'

Byddwch yn clywed gan fyfyrwyr presennol ac yn cael cyngor arbenigol gan staff y brifysgol ar sianel YouTube Prifysgol Bangor, 'Get Ready for University'.

Fideo
5 mun
Trafod Iechyd Meddwl Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Trafod Iechyd Meddwl

Arddun Rhiannon, Ysgol y Gymraeg, yn trin a thrafod materion iechyd meddwl a hefyd yn son am ei phrofiadau ym Mangor.

Fideo
5 mun
Time for Geography - Prosiect addysg ac allgymorth Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Time for Geography - Prosiect addysg ac allgymorth

Fideos addysgol ysbrydoledig, mynediad agored ar Ddaearyddiaeth.

Fideo
5 mun