Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys
Gwyddoniaeth, Mathemateg a Thechnoleg

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Mathemateg bob dydd 2
Mathemateg bob dydd 2

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

3.2 Trosi unedau amser

Gallwch weld o’r diagram isod y gallwch, er mwyn trosi unedau amser, ddefnyddio dull tebyg iawn i’r un a ddefnyddioch wrth drosi unedau mesur eraill. Fodd bynnag, mae un gwahaniaeth bach wrth weithio gydag amser.

Described image
Figure _unit3.3.7 Ffigur 19 Siart trosi amser

Dywedwn eich bod eisiau gweithio allan pa mor hir yw 245 o funudau mewn oriau. Mae’r diagram uchod yn dangos y dylech wneud: 245 ÷ 60 = 4.083. Nid yw’r ateb hwn yn arbennig o ddefnyddiol gan eich bod eisiau’r ateb yn fformat __ awr __ munud mewn gwirionedd. Oherwydd y ffaith nad yw amser yn gweithio mewn 10au, mae angen ichi wneud ychydig mwy o waith ar ôl cael eich ateb o 4.083.

Mae’n amlwg mai 4 awr a rhywfaint o funudau yw’r ateb.

Felly 4 awr yw 4 × 60 = 240 o funudau.

Gan eich bod eisiau gwybod pa mor hir yw 245 o funudau, rydych chi’n gwneud: 245 – 240 = 5 munud dros ben. Felly 245 o funudau yw 4 awr a 5 munud.

Mae’n broses debyg iawn os ydych eisiau mynd o funudau i eiliadau, dyweder. Cymerwn eich bod eisiau gwybod pa mor hir yw 5 munud ac 17 eiliad mewn eiliadau. Byddai 5 munud yn 5 × 60 = 300 o eiliadau. Yna mae gennych chi 17 eiliad arall i’w adio felly rydych chi’n gwneud: 300 + 17 = 317 o eiliadau.

Rhowch gynnig ar y gweithgaredd isod i wneud yn siŵr eich bod yn teimlo’n hyderus wrth drosi amserau.

Activity _unit3.3.2 Gweithgaredd 7: Trosi amserau

Troswch yr amserau canlynol:

 1. 6 awr and 35 munud = ___ o funudau.
 2. 85 munud  = ____ awr a ____ munud.
 3. 153 o eiliadau = ____ munud a ___ eiliad.
 4. 46 o ddyddiau = ___ wythnos a ____dydd.
 5. 3 munud a 40 eiliad = ____ o eiliadau.

Ateb

 1. 6 awr = 6 × 60 = 360 o funudau

  360 o funudau + 35 munud = 395 o funudau

 2. 85 o funudau ÷ 60 = 1.417 (wedi’i dalgrynnu i dri lle degol)

  1 awr = 60 munud.

  85 o funudau − 60 munud = 25 munud yn weddill

  Felly 85 o funudau = 1 awr a 25 munud

 3. 153 o eiliadau ÷ 60 = 2.55

  2 funud = 2 × 60 = 120 o eiliadau

  153 o eiliadau − 120 o eiliadau = 33 eiliad yn weddill

  Felly 153 o eiliadau = 2 funud a 33 eiliad

 4. 46 o ddyddiau ÷ 7 = 6.571 (wedi’i dalgrynnu i dri lle degol)

  6 wythnos = 6 × 7 = 42 o ddyddiau

  46 o ddyddiau − 42 o ddyddiau = 4 dydd yn weddill

  Felly 46 o ddyddiau = 6 wythnos a 4 dydd

 5. 3 munud = 3 × 60 = 180 o eiliadau

  180 o eiliadau + 40 eiliad = 220 o eiliadau

Gobeithio eich bod wedi cael y gweithgaredd yn weddol syml a’ch bod yn teimlo’n barod nawr i symud ymlaen i’r rhan nesaf o’r sesiwn ‘Unedau mesur’ – Cyflymder cyfartalog.