Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Mathemateg bob dydd 1
Mathemateg bob dydd 1

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

1.3 Mesur mewn milimetrau a chentimetrau

Wrth ichi fesur eitem, mae angen ichi benderfynu a fyddwch yn ei fesur mewn milimetrau, centimetrau neu fetrau. Yn aml, bydd eich penderfyniad yn cael ei seilio ar faint yr eitem, pam rydych yn ei fesur a pha mor gywir mae angen i’r mesuriad fod.

Wrth ichi fesur eitem, gallwch fynegi’r un mesuriad mewn ffyrdd gwahanol. I’ch helpu i wneud hyn, mae angen ichi wybod rhai ffeithiau am fesuriadau metrig:

Ffeithiau

10 milimetr = 1 centimetr

100 centimetr = 1 metr

1 000 metr = 1 cilometr

Gan ddechrau gyda’r lleiaf, yr unedau hyd metrig yw milimetrau (mm), centimetrau (cm) a metrau (m).

Defnyddir cilometrau (km) i fesur pellter.

Enghraifft: Ysgrifennu mesuriadau mewn milimetrau a chentimetrau

Gallwch fynegi mesuriad mewn milimetrau, centimetrau neu gyfuniad o’r ddau. Edrychwch ar y pren mesur isod. Pa fesuriad mae’r saeth yn pwyntio ato?

Described image
Ffigur 8 Mesur ysgrifbin

Dull

Mae’r rhifau a ddangosir ar y pren mesur yn cynrychioli centimetrau. Mae pob llinell rhwng pob centimetr cyfan yn filimetr; mae deg milimetr yn gyfwerth ag un centimetr. Felly gallwch ddweud bod y saeth yn pwyntio at:

1 cm 7 mm

Fodd bynnag, gallech ysgrifennu’r cwbl mewn centimetrau. Yr hyd yw un centimetr cyfan a saith milimetr ychwanegol, felly byddech yn ysgrifennu:

1.7 cm

Noder sut mae’r pwynt degol yn rhannu nifer y centimetrau o nifer y milimetrau. Fel arall, gallech ysgrifennu’r mesuriad hwn mewn milimetrau. Mae un centimetr yn gyfwerth â deg milimetr, felly:

1 cm 7 mm = 10 mm + 7 mm = 17 mm

Nawr rhowch gynnig ar y gweithgaredd canlynol

Gweithgaredd 4: Ysgrifennu mesuriadau mewn ffyrdd gwahanol

Llenwch y bylchau yn y tabl i ddangos yr un mesuriad wedi’i ysgrifennu mewn tair ffordd wahanol. Mae’r cyntaf wedi’i wneud ichi. Cofiwch wirio’ch atebion.

Mesuriadau
Centimetrau a milimetrauCentimetrauMilimetrau
1 cm 7 mm1.7 cm17 mm
8 cm 9 mm
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
9.4 cm
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
63 mm
12 cm 6 mm
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
105 mm
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
20.1 cm
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Ateb

Mesuriadau
Centimetrau a milimetrauCentimetrauMilimetrau
1 cm 7 mm1.7 cm17 mm
8 cm 9 mm8.9 cm89 mm
9 cm 4 mm9.4 cm94 mm
6 cm 3 mm6.3 cm63 mm
12 cm 6 mm12.6 cm126 mm
10 cm 5 mm10.5 cm105 mm
20 cm 1 mm20.1 cm201 mm