Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Mathemateg bob dydd 1
Mathemateg bob dydd 1

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

5.1 Darllen tymereddau

Mae’n rhaid i lawer o bethau gael eu storio neu eu defnyddio o fewn amrediad tymheredd penodol i fod yn ddiogel. Caiff tymheredd ei fesur gan thermomedr.

Mae thermomedrau at ddefnyddiau gwahanol yn dangos amrediadau tymheredd gwahanol.

Edrychwch ar yr enghraifft ganlynol, sy’n dangos dau fath o thermomedr.

Enghraifft: Darllen thermomedrau

Beth yw’r tymheredd a ddangosir ar bob un o’r thermomedrau isod?

Described image
Ffigur 35 Darllen y tymereddau

Dull

Ar y thermomedr cyntaf, mae pedwar rhaniad rhwng 20 a 30, felly mae’r rhaniadau’n marcio pob dwy radd (22, 24, 26, 28). Mae’r darlleniad ar yr ail farc ar ôl 20, felly’r tymheredd yw 24°C.

Ar yr ail thermomedr, mae’r tymheredd ar y marc hanner ffordd rhwng 37 a 38, felly mae’n 37.5°C.

Beth yw’r tymheredd heddiw, yn eich barn chi? Os oes thermomedr gennych, gwiriwch y tymheredd y tu allan; os nad oes, gallech ddefnyddio adnodd ar-lein fel tudalennau tywydd y BBC [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] neu’ch ffôn symudol i ganfod y tymheredd yn eich ymyl chi.

Nawr rhowch gynnig ar y gweithgaredd canlynol. Cofiwch wirio’ch atebion pan fyddwch wedi cwblhau’r cwestiynau.

Gweithgaredd 18: Darllen thermomedrau

Pa dymheredd a ddangosir ar bob un o’r thermomedrau hyn?

 1. Described image
  Ffigur 36 Thermomedr
 2. Described image
  Ffigur 37 Thermomedr
 3. Described image
  Ffigur 38 Thermomedr

Ateb

 1. Mae pob marc ar y thermomedr yn cynrychioli 20°C ac mae’r nodwydd ar y marc o dan 400, felly 380°C yw’r tymheredd.

 2. Mae’r darlleniad ar y marc hanner ffordd rhwng 38°C a 39°C, felly 38.5°C yw’r tymheredd.

 3. Mae pob marc yn cynrychioli 2°C, felly 16°C yw’r tymheredd.