Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Mathemateg bob dydd 1
Mathemateg bob dydd 1

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

5.2 Deall tymheredd

Yn aml mae defnyddio’r tymheredd cywir yn fater o ddiogelwch. Mae’n rhaid i lawer o bethau gael eu storio neu eu defnyddio o fewn amrediad tymheredd penodol i fod yn ddiogel. Efallai na fydd darn o beirianwaith yn gallu gweithio’n iawn o dan isafbwynt tymheredd neu uwchben uchafbwynt tymheredd, neu efallai bydd cyngor ar jar o dabledi ynghylch pa dymheredd y dylid ei gadw arno.

Described image
Ffigur 39 Labeli rhybudd

Roedd tymereddau’n arfer cael eu dangos mewn graddau Fahrenheit. Byddwch yn gweld y mesuriadau yma o hyd weithiau. Er enghraifft:

Described image
Ffigur 40 Tymereddau mewn Celsius a Fahrenheit

Noder: Mae Fahrenheit yn dal i gael ei ddefnyddio yn Unol Daleithiau America.

Dyma rai tymereddau mewn Celsius a Fahrenheit:

CelsiusFahrenheit
–180
032
1050
2068
3086
40104
50122

Edrychwch ar yr enghraifft isod ar gyfer cymharu tymereddau.

Enghraifft: Storio’n ddiogel

Mae gennych gyfarwyddiadau gyda chemegolion a anfonwyd o Unol Daleithiau America fod yn rhaid iddynt gael eu storio ar dymheredd rhwng 50 a 70°F. Mae’r thermomedr ar y tanc storio’n dangos y tymheredd mewn graddau Celsius.

Described image
Ffigur 41 Defnyddio thermomedr ar gyfer storio’n ddiogel

Ydi’r cemegolion yn cael eu storio’n ddiogel?

Dull

O edrych ar y siart cymharu tymereddau, mae 13°C o fewn yr amrediad canlynol:

 • 10°C = 50°F

 • 20°C = 68°F

Daw 13°C rhwng 10°C a 20°C, sy’n golygu ei fod hefyd yn yr amrediad rhwng 50°F a 68°F. Mae’r cemegolion yn cael eu storio’n ddiogel.

Nawr rhowch gynnig ar y gweithgaredd canlynol. Cofiwch wirio’ch atebion pan fyddwch wedi cwblhau’r cwestiynau.

Gweithgaredd 19: Celsius a Fahrenheit

 1. Mae rysáit ar gyfer meringue yn dweud bod yn rhaid ichi ei goginio ar 150°C. Mae’ch popty’n dangos tymereddau mewn Fahrenheit. Pa dymheredd ddylech chi osod y popty arno? (Defnyddiwch y siart trosi isod i’ch helpu.)

CelsiusFahrenheit
100212
150302
200392
250482
300572
350662
 1. Mae’r thermomedr ar hen rewgell yn dangos y tymheredd mewn graddau Fahrenheit.

  Described image
  Ffigur 42 Trosi tymereddau ar hen thermomedrau

  Mae rhybudd ar becyn o fwyd yn dweud bod yn rhaid ei storio rhwng –12°C a –25°C. Ydi’r bwyd yn cael ei storio’n ddiogel? (Defnyddiwch y siart trosi isod i’ch helpu).

CelsiusFahrenheit
–30–22
–20–4
–155
–1014
–523
032
1050
 1. Rhaid diffodd peiriant os yw’r tymheredd yn codi uwchben 600°F. Gan ddefnyddio thermomedr Celsius, rydych yn canfod mai tymheredd y peiriant yw:

  Described image
  Ffigur 43 Thermomedr

  Ydi’n ddiogel gadael y peiriant ymlaen? (Defnyddiwch y siart trosi isod i’ch helpu).

CelsiusFahrenheit
032
50122
100212
150302
200392
250482
300572
350662
400752

Ateb

 1. Byddwch yn gweld o’r siart trosi bod 150°C yn gywerth â 302°F. Ni fyddai’r popty wedi’i farcio mor gywir â hyn, felly dylech ei osod ar 300°F.

 2. Mae’r thermomedr yn dangos 2°F ac mae angen ichi ganfod y ffigur Celsius cywerth. Pum gradd Fahrenheit yw –15°C; –4°F yw –20°C. Mae’r tymheredd rhwng –15°C a –20°C, felly mae’r bwyd wedi’i storio’n ddiogel.

 3. Mae angen ichi ganfod 600°F ar y siart. Byddwch yn gweld mai 300°C yw 572°F, a bod 350°C yn fwy na 600°F. Mae’r tymheredd ar y deial, 370°C, hyd yn oed yn uwch. Nid yw’r peiriant yn ddiogel felly, ac mae’n rhaid ei ddiffodd.

Crynodeb

Yn yr adran hon, rydych chi wedi canfod ac ymarfer:

 • sut i ddatrys problemau sy’n galw am gyfrifo sy’n ymgorffori tymheredd

 • y ffordd gywir i ddarllen tymheredd a’r gwahaniaeth rhwng yr unedau a ddefnyddir.