Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Mathemateg bob dydd 1
Mathemateg bob dydd 1

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

1.3 Siapiau 2D a 3D

Mae ‘2D’ neu ‘ddau ddimensiwn’ yn golygu, yn syml, bod y siâp yn wastad. Gallwn luniadu siapiau 2D ar ddarn o bapur. Dangosir enghreifftiau cyffredin yn Ffigur 5.

Described image
Ffigur 5 Siapiau 2D

Mae siâp ‘3D’ (‘tri dimensiwn’) yn siâp solid. Mae ganddo dri dimensiwn, hynny yw, hyd, lled a dyfnder. Ffordd hawdd o feddwl am y gwahaniaeth rhwng siâp 2D ac un 3D yw gofyn ‘Pe bawn i’n disgleirio golau ar y siâp, a fyddai cysgod ganddo?’ Mae siapiau 3D yn creu cysgod ond nid yw rhai 2D yn gwneud.

Mae’n amlwg bod y sgrin rydych chi’n darllen hwn arni yn 2D, felly caiff siapiau 3D eu cynrychioli gan ddefnyddio tywyllu.

Described image
Ffigur 6 Siâp 2D a 3D

Gweithgaredd 3: 2D neu 3D?

Nodwch a yw’r siapiau canlynol yn rhai 2D neu’n rhai 3D:

Pa siapiau yn Ffigur 7 sy’n rhai 2D a pha rai sy’n 3D?

Described image
Ffigur 7 Siapiau 2D a 3D

Ateb

Mae siapiau (a), (c) ac (e) yn rhai 2D.

Mae siapiau (b), (d) ac (f) yn rhai 3D.