Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Mathemateg bob dydd 1
Mathemateg bob dydd 1

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

3.1 Mesur perimedr siapiau afreolaidd

Enghraifft: Sut i fesur perimedr siâp afreolaidd

Sut fyddech chi’n mesur perimedr siâp afreolaidd – ystafell siâp ‘L’, er enghraifft – pe na bai gennych yr holl fesuriadau angenrheidiol? Gwyliwch y fideo canlynol i gael gwybod.

Download this video clip.Video player: bltl_irregular_shapes_welsh_boards.mp4
Copy this transcript to the clipboard
Print this transcript
Dangos y trawsgrifiad | Cuddio'r trawsgrifiad
 
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Nawr rhowch gynnig ar y gweithgaredd canlynol. Cofiwch wirio’ch atebion pan fyddwch wedi cwblhau’r cwestiynau.

Gweithgaredd 8: Canfod y perimedr

Noder y gallwch dybio bod yr holl gorneli yn y lluniau yn y gweithgaredd hwn yn onglau sgwâr.

 1. Mae garddwr yn penderfynu gosod llwybr newydd yn ymyl ei bwll dŵr. Mae’r llun yn dangos dimensiynau’r llwybr.

  Described image
  Ffigur 18: Llwybr

  Mae’r garddwr yn penderfynu peintio llinell wen o gwmpas perimedr y llwybr. Beth yw perimedr y llwybr?

 2. Mae gan ganolfan wybodaeth i dwristiaid estyniad newydd.

  Described image
  Ffigur 19 Estyniad newydd

  Mae’r bwrdd twristiaeth eisiau gosod streipen aur o gwmpas border llawr yr adeilad. Beth yw perimedr yr estyniad newydd?

Ateb

 1. I gyfrifo’r ochrau coll, dylech fod wedi gwneud y cyfrifiadau canlynol:

  • 14 – 3 = 11

  • 15 – 1.5 = 13.5

  Nawr eich bod wedi canfod yr ochrau coll, gallwch eu hadio i gyd at ei gilydd:

  • 15 + 14 + 1.5 + 3 + 13.5 + 11 = 58 m

 2. Er mwyn cyfrifo’r ochrau coll, mae angen ichi wneud y cyfrifiadau canlynol er mwyn cyfrifo’r perimedr:

  • 5 – 2 = 3

  • 6 – 2 = 4

  Nawr eich bod wedi canfod yr ochrau coll, gallwch eu hadio i gyd at ei gilydd i gyfrifo’r perimedr:

  • 6 + 3 + 3 + 1 + 1 + 2 + 2 + 4 = 22 m

Crynodeb

Yn yr adran hon, rydych wedi dysgu sut i weithio allan perimedr siapiau syml ac afreolaidd.