Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys
Gwyddoniaeth, Mathemateg a Thechnoleg

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Mathemateg bob dydd 1
Mathemateg bob dydd 1

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

12 Crynodeb o Sesiwn 4

Rydych yn awr wedi cwblhau Sesiwn 4, ‘Trin data’. Os ydych wedi nodi unrhyw feysydd mae angen ichi weithio arnynt, gwnewch yn siŵr eich bod yn cyfeirio’n ôl at yr adran hon o’r cwrs.

Erbyn hyn dylech chi fod yn gallu:

  • cael a dehongli gwybodaeth o dablau, diagramau, siartiau a graffiau

  • casglu a chofnodi data arwahanol, a threfnu a chynrychioli gwybodaeth mewn ffyrdd gwahanol

  • canfod cymedr ac amrediad grŵp o rifau

  • defnyddio data i asesu tebygolrwydd canlyniad.

Bydd yr holl sgiliau a restrir uchod yn eich helpu wrth archebu gwyliau, darllen y papur newydd neu ddadansoddi canlyniadau yn eich gweithle.