Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Mathemateg bob dydd 1
Mathemateg bob dydd 1

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

4.2 Talgrynnu arian

Talgrynnu arian i’r 10c agosaf

Rydym yn defnyddio talgrynnu arian mewn bywyd go iawn wrth siopa ar gyllideb neu efallai gwirio bil.

Y rheol yw os yw ffigur olaf y swm yn 5c neu’n fwy, rydych yn talgrynnu i’r 10c nesaf i fyny, ac os yw’r ffigur olaf yn llai na 5c, nid yw’r digid 10c yn newid. Er enghraifft:

Ffigur olaf 43c yw 3 (mae’n llai na 5) felly gellir ei dalgrynnu i lawr i 40c

Ffigur olaf 78c yw 8 (mae’n fwy na 5) felly gellir ei dalgrynnu i fyny i 80c

Gweithgaredd 25: Talgrynnu i’r 10c agosaf

Talgrynnwch y symiau canlynol i’r 10c agosaf:

 1. 13c
 2. 26c
 3. 35c
 4. £4.72
 5. £8.63
 6. £14.85

Ateb

 1. 10c
 2. 30c
 3. 40c
 4. £4.70
 5. £8.60
 6. £14.90

Talgrynnu arian i’r £ agosaf

Wrth dalgrynnu i’r £ agosaf, y rheol yw os yw ffigur olaf y swm yn 50c neu’n fwy, talgrynnwch i fyny i’r £ nesaf, ac os yw’r ffigur olaf yn llai na 50c, nid yw’r golofn punnoedd yn newid. Er enghraifft:

Ffigur olaf £3.42 yw 42 (mae’n llai na 50) felly gellir ei dalgrynnu i lawr i £3

Ffigur olaf £56.67 yw 67 (mae’n fwy na 50) felly gellir ei dalgrynnu i fyny i £57

Gweithgaredd 26: Talgrynnu i’r £ agosaf

Talgrynnwch y symiau canlynol i’r £ agosaf:

 1. £6.30
 2. £9.70
 3. £0.50
 4. £13.12
 5. £26.17
 6. £52.50

Ateb

 1. £6
 2. £10
 3. £1
 4. £13
 5. £26
 6. £53

Crynodeb

Drwy gwblhau’r pwnc hwn, rydych wedi dysgu sut i frasamcanu atebion i gyfrifiadau sy’n cynnwys rhifau degol.

Rydych hefyd wedi dysgu sut i dalgrynnu rhif degol i ddau le degol a thalgrynnu arian i’r 10c neu’r £ agosaf.