Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Mathemateg bob dydd 1
Mathemateg bob dydd 1

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Rhannu

Rhannu degolion â 10, 100 a 1 000

Pan rydych chi’n rhannu rhif degol â 10, mae pob rhif yn mynd 10 gwaith yn llai, felly mae’r pwynt degol yn symud un lle i’r chwith.

Pan rydych chi’n rhannu â 100, mae pob rhif yn mynd 100 gwaith yn llai, felly mae’r pwynt degol yn symud dau le i’r chwith.

Pan rydych chi’n rhannu â 1 000, mae pob rhif yn mynd 1 000 gwaith yn llai, felly mae’r pwynt degol yn symud tri lle i’r chwith.

Gwyliwch y clip canlynol sy’n dangos ichi’r dull cywir ar gyfer rhannu rhifau degol â 10, 100 neu 1 000.

Gwylio’r fideo ar.

Fideos YouTube (Saesneg yn unig)
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Nawr rhowch gynnig ar y gweithgaredd canlynol.

Gweithgaredd 30: Rhannu degolion â 10, 100, 1 000

Cyfrifwch y canlynol:

 1. 57.08 ÷ 10
 2. 6.09 ÷ 10
 3. 433.57 ÷ 100
 4. 51.2 ÷ 100
 5. 899.34 ÷ 1 000
 6. 67.51 ÷ 1 000

Ateb

 1. 5.708
 2. 0.609
 3. 4.3357
 4. 0.512
 5. 0.89934
 6. 0.06751

Rhannu rhif degol â rhif cyfan

Pan rydych chi’n rhannu rhif degol â rhif cyfan, rydych yn rhannu fel arfer ac yn cadw’r pwynt degol yn ei le.

Mae’r fideo canlynol yn cynnwys enghreifftiau:

Gwylio’r fideo ar.

Fideos YouTube (Saesneg yn unig)
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Nawr rhowch gynnig ar y gweithgaredd canlynol.

Gweithgaredd 31: Rhannu degolyn â rhif cyfan

Cyfrifwch y canlynol:

 1. 8.46 ÷ 6
 2. 79.9 ÷ 5
 3. 70.38 ÷ 9
 4. 423.06 ÷ 3
 5. 0.845 ÷ 5
 6. 301.14 ÷ 8
 7. Cost bil trydan yw £527.40 y flwyddyn. Beth yw’r gost pob mis?
 8. Cost bil tacsi yw £34.80. Os yw pedwar ffrind yn rhannu’r bil, faint fydd pob un yn ei dalu?

Ateb

 1. 1.41
 2. 15.98
 3. 7.82
 4. 141.02
 5. 0.169
 6. 37.6425
 7. £43.95 y mis
 8. £8.70 yr un

Rhannu rhif degol â rhif degol arall

Pan rydych chi’n rhannu rhif degol â rhif degol arall, yn gyntaf mae’n rhaid ichi newid y rhif rydych yn rhannu ag ef i rif cyfan. Rydych chi’n gwneud hyn trwy luosi â 10, 100 neu 1 000.

Enghraifft: Rhannu rhif degol â rhif degol arall

Cyfrifwch y canlynol:

4.2625 ÷ 0.05

Dull

0.05 yw’r rhif rydych yn rhannu ag ef. Er mwyn ei wneud yn rhif cyfan, rydych yn ei luosi â 100 (hynny yw, symud y pwynt degol dau le i’r dde):

0.05 × 100 = 5

Yna rydych yn lluosi’r rhif rydych yn rhannu iddo â’r un ffigur, sef 100 yn yr enghraifft hon. Y rhif rydych yn rhannu iddo yw 4.2625, felly:

4.2625 × 100 = 426.25

Nodwch nad oes rhaid ichi newid y rhif rydych yn rhannu iddo i rif cyfan.

Y cyfrifiad sydd gennych nawr yw:

426.25 ÷ 5

Gan ddefnyddio’r dull rhannu byr, y cyfrifiad fyddai:

Described image

Gellid gwneud hyn hefyd gan ddefnyddio’r dull rhannu hir, os yw’n well gennych ddefnyddio’r dull hwn:

Described image

Sut bynnag yr ydych yn rhannu, gwnewch yn siŵr bod y pwynt degol yn mynd yn yr un lle yn yr ateb â lle mae yn y rhif rydych yn ei rannu.

Nawr rhowch gynnig ar y gweithgaredd canlynol.

Gweithgaredd 32: Rhannu degolyn â degolyn

Cyfrifwch y canlynol, gan nodi’ch ateb i 2 le degol pan na fydd yn union:

 1. 1.5 ÷ 0.5

 2. 10.8 ÷ 0.03

 3. 13.25 ÷ 0.5

 4. 2.5 ÷ 0.04

 5. 56.9 ÷ 3.1

 6. 5.75 ÷ 1.1

 7. Os yw wrn te yn dal 12.5 litr, faint o gwpanau o de 0.2 litr fydd yu cael eu darparu?

 8. 9.5 metr yw hyd llwybr mewn gardd ac mae cerrig palmant yn 0.25 metr o hyd yr un. Faint o gerrig palmant mae eu hangen i orchuddio hyd y llwybr?

Ateb

 1. 3
 2. 360
 3. 26.5
 4. 62.5
 5. 18.35 (i 2 le degol)
 6. 5.23 (i 2 le degol)
 7. 62.5 o gwpanau
 8. 38 o gerrig palmant