Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Mathemateg bob dydd 1
Mathemateg bob dydd 1

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

8 Cyfrannedd

Defnyddir cyfrannedd i gynyddu neu leihau meintiau â’r un gymhareb. Dangosir hyn yn yr enghraifft ganlynol – beth sy’n digwydd os ydych eisiau addasu’ch hoff rysáit i fod yn ddigon i fwy o bobl?

Enghraifft: Defnyddio cyfrannedd ar gyfer mwy o ddognau...

Described image
Ffigur 33 Teisen

Dyma rysáit i wneud teisen sbwng i bedwar o bobl:

4 owns o flawd codi

4 owns o siwgr mân

4 owns o fenyn

2 wy

Faint o bob cynhwysyn mae ei angen i wneud teisen i wyth o bobl?

Dull

Er mwyn gwneud teisen i wyth o bobl, bydd angen dwywaith cymaint o bob cynhwysyn:

8 owns o flawd codi (4 × 2)

8 owns o siwgr mân (4 × 2)

8 owns o fenyn (4 × 2)

4 wy (2 × 2)

Defnyddiwch yr enghraifft uchod i’ch helpu gyda’r gweithgaredd canlynol. Cofiwch wirio’ch atebion pan fyddwch wedi cwblhau’r cwestiynau.

Gweithgaredd 38: Mwyhau ryseitiau’n gymesur

 1. Mae’r rysáit hon yn gwneud deg cwci mawr:

  • 220 g o flawd codi
  • 150 g o fenyn
  • 100 g o siwgr mân
  • 2 wy

  Faint o bob cynhwysyn sydd ei angen i wneud 20 cwci?

 2. Mae’r rysáit hon yn gwneud pedwar dogn o ysgytlaeth mefus:

  • 800 ml o laeth
  • 200 g o fefus
  • 4 llwy o hufen iâ

  Faint o bob cynhwysyn sydd ei angen i ddau berson?

 3. Mae’r rysáit hon yn gwneud pwdin i ddau berson:

  • 300 ml o laeth
  • 60 g o bowdr

  Faint o bob cynhwysyn sydd ei angen i wneud digon i chwech o bobl?

Ateb

 1. I wneud 20 o gwcis, mae arnoch angen dwywaith cymaint o bob cynhwysyn:
  • 440 g o flawd (220 × 2)
  • 300 g o fenyn (150 × 2)
  • 200 g o siwgr (100 × 2)
  • 4 wy (2 × 2)
 2. I wneud digon o ysgytlaeth i ddau berson, mae arnoch angen hanner cymaint o bob cynhwysyn:
  • 400 ml o laeth (800 ÷ 2)
  • 100 g o fefus (200 ÷ 2)
  • 2 lwy o hufen iâ (4 ÷ 2)
 3. I wneud pwdin i chwech o bobl, mae arnoch angen tair gwaith cymaint o bob cynhwysyn:
  • 900 ml o laeth (300 × 3)
  • 180 g o bowdr (60 × 3)

Pan fyddwch wedi gwirio’ch atebion ac wedi cael pob un yn gywir, rhowch gynnig ar y gweithgaredd nesaf.

Gweithgaredd 39: Edrych ar gymhareb a chyfrannedd

Noder: Ni chaniateir defnyddio cyfrifiannell

 1. Mae label ar botel hylif gwynnu llenni’n dweud y dylech ychwanegu un rhan o’r hylif gwynnu llenni crynodedig i naw rhan o ddŵr.

  Faint o hylif gwynnu llenni a dŵr mae ei angen i wneud 2 000 ml o hydoddiant?

 2. Dyma rysáit risoto braster-isel i ddau berson:

  • 200 g o fadarch
  • 175 g o reis
  • 180 ml o ddŵr
  • 180 ml o laeth anwedd
  • Halen a phupur

  Faint o bob cynhwysyn mae ei angen os ydych eisiau coginio digon o risoto i chwech o bobl?

Ateb

 1. Mae cymhareb o 1:9 yn golygu un rhan o hylif gwynnu llenni i naw rhan o ddŵr, sy’n gwneud cyfanswm o ddeg rhan.

  Mae arnoch angen 2 000 ml o hydoddiant. Os yw deg rhan yn werth 2 000 ml, mae hyn yn golygu bod un rhan yn werth:

  • 2 000 ml ÷ 10 = 200 ml

  Felly ar gyfer 2 000 ml o hydoddiant mae angen:

  • Hylif gwynnu llenni: un rhan × 200 ml = 200 ml

   Dŵr: naw rhan × 200 ml = 1 800 ml

  Gallwch gadarnhau bod y ffigurau hyn yn gywir trwy eu hadio a gwirio eu bod yr un peth â’r maint mae ei angen:

  • 200 ml + 1 800 ml = 2 000 ml
 2. I wneud digon o risoto i chwech o bobl, mae arnoch angen tair gwaith cymaint o bob cynhwysyn:
  • 600 g o fadarch (200 × 3)
  • 525 g o reis (175 × 3)
  • 540 ml o ddŵr (180 × 3)
  • 540 ml o laeth anwedd (180 × 3)

Crynodeb

Yn yr adran hon rydych wedi dysgu sut i ddefnyddio cyfrannedd i ddatrys problemau syml mewn bywyd pob dydd, er enghraifft wrth addasu ryseitiau.