Mathemateg Pob dydd 1
Mathemateg Pob dydd 1

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Mathemateg Pob dydd 1

1.1 Offer mesur

Felly beth ydych chi’n ei ddefnyddio i fesur pethau? Pe baech chi’n mesur rhywbeth bach, fel sgriw, mae’n debyg y byddech yn defnyddio pren mesur. I fesur rhywbeth mwy, fel hyd ystafell neu ardd, mae’n debyg y byddech yn defnyddio tâp mesur.

Gallech roi cynnig ar amcangyfrif maint rhywbeth cyn ei fesur, a fyddai’n eich helpu i benderfynu pa offeryn mae arnoch ei angen i’w fesur. Pe baech chi eisiau mesur waliau ystafell cyn ail-addurno, byddech yn cael mesuriad mwy cywir trwy ddefnyddio tâp mesur na phren mesur 30 centimetr! Ar ôl gwneud amcangyfrif, gallwch wirio pa mor gywir ydyw trwy fesur y gwrthrych.

Beth yw hyd ysgrifbin? Dewch o hyd i ysgrifbin, gwnewch amcangyfrif o’i hyd ac yna mesurwch ef yn gywir gan ddefnyddio pren mesur.

Awgrym: I’ch helpu i amcangyfrif maint eitem, dylech ei ystyried mewn perthynas ag eitemau eraill mae eu hyd yn hysbys:

 • Mae llygad nodwydd tua 1 milimetr (mm) o led.

 • Mae lled gewyn eich bys bach tua 1 centimetr (cm).

 • Hyd pren mesur bach yw 15 centimetr.

 • Hyd pren mesur mawr yw 30 centimetr.

 • Mae ffrâm drws tua 2 fetr o uchder.

 • Byddai’n cymryd tua 20 munud i gerdded 1 cilometr (km).

Gweithgaredd 2: Beth yw’r hyd?

Parwch yr eitemau canlynol â’r mesuriad bras:

Gan ddefnyddio’r ddwy restr ganlynol, parwch bob eitem sydd wedi’i rhifo â’r llythyren gywir.

 1. 175 cm

 2. 15 cm

 3. 30 cm

 4. 4 m

 5. 25 m

 6. 10 mm

 7. 20 km

 • a.Hyd ysgrifbin

 • b.Hyd darn A4 o bapur

 • c.Uchder bws deulawr

 • d.Hyd blewyn llygad

 • e.Hyd hanner marathon

 • f.Hyd pwll nofio

 • g.Taldra dyn

The correct answers are:
 • 1 = g
 • 2 = a
 • 3 = b
 • 4 = c
 • 5 = f
 • 6 = d
 • 7 = e
FSM_1_WELSH

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored335.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad336 a Thystysgrifau337.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn338 a chofrestrwch i'n cylchlythyr339 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored