Mathemateg Pob dydd 1
Mathemateg Pob dydd 1

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Mathemateg Pob dydd 1

1.5 Gweithio gyda rhifau cyfan

Mae’r gweithgareddau canlynol yn cynnwys popeth yn yr adran rhifau cyfan. Wrth ichi roi cynnig ar y gweithgareddau, chwiliwch am eiriau allweddol i ganfod yr hyn mae’r cwestiwn yn gofyn ichi ei wneud.

Cofiwch wirio’ch atebion pan fyddwch wedi cwblhau’r cwestiynau.

Gweithgaredd 5: Edrych ar rifau

 1. Edrychwch ar y pennawd papur newydd hwn:

  Pennawd papur newydd‘Pop Idols: 9 653 000 o bobl ifanc yn pleidleisio yn y rownd derfynol’.
  Ffigur 3 Pennawd papur newydd
  • a.Pa rif a gaiff ei gynrychioli gan y 9 yn y pennawd papur newydd?
  • b.Faint o filoedd sydd?
  • c.Edrychwch ar y manylion isod. Pwy enillodd y gystadleuaeth Sêr y Byd Pop?
  • Will: 4 850 000 o bleidleisiau
  • Gareth: 4 803 000 o bleidleisiau
 1. Edrychwch ar y data yn y tabl canlynol. Mae’n nodi’r tymereddau mewn pum dinas ar ddydd Llun ym mis Ionawr.
DinasTymheredd
Llundain0°C
Paris–1°C
Madrid10°C
Delhi28°C
Moscow–10°C
 •  

  • a.Pa ddinas oedd oeraf?
  • b.Pa ddinas oedd gynhesaf?
  • c.Faint o ddinasoedd sydd â thymheredd o dan 5°C?

Ateb

 1. Mae’r atebion fel a ganlyn:
  • a.9 miliwn
  • b.653 mil
  • c.Will
 2. Mae’r atebion fel a ganlyn:
  • a.Moscow
  • b.Delhi
  • c.Llundain, Paris a Moscow
FSM_1_WELSH

Oeddech chi'n gwybod pe byddech chi'n astudio cwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru, gallech gael hyd at £4,500* i'ch helpu gyda'ch costau byw?

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.