Astudio’r gwyddorau naturiol yn ddwyieithog
Astudio’r gwyddorau naturiol yn ddwyieithog

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Astudio’r gwyddorau naturiol yn ddwyieithog

Gyrfaeoedd

Gall astudio’r gwyddorau naturiol agor drysau i ystod eang o yrfaoedd [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] mewn gwahanol sectorau, o ymchwil, addysg a chadwraeth, i’r cyfryngau, busnes a rheloaeth, i enwi ychydig. Gall astudio cwrs yn y Gymraeg agor hyd yn oed mwy o ddrysau, gyda mwy a mwy o gyflogwyr yn chwilio am raddedigion gyda sgiliau dwyieithog. Mae’r gallu i drafod pwnc ar lefel dechnegol uchel mewn mwy nag un iaith yn cael ei gydnabod fel sgil werthfawr gan cyflogwyr yng Nghymru ac ar draws y byd amlieithog.

Gwyliwch stori Helen – warden Yr Wyddfa – am ei phrofiad hi o warchod y mynydd a gweithio mewn cymuned dwyieithog.

CYM_MST_1

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored