Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Astudio’r gwyddorau naturiol yn ddwyieithog
Astudio’r gwyddorau naturiol yn ddwyieithog

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Gyrfaeoedd

Gall astudio’r gwyddorau naturiol agor drysau i ystod eang o yrfaoedd [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] mewn gwahanol sectorau, o ymchwil, addysg a chadwraeth, i’r cyfryngau, busnes a rheloaeth, i enwi ychydig. Gall astudio cwrs yn y Gymraeg agor hyd yn oed mwy o ddrysau, gyda mwy a mwy o gyflogwyr yn chwilio am raddedigion gyda sgiliau dwyieithog. Mae’r gallu i drafod pwnc ar lefel dechnegol uchel mewn mwy nag un iaith yn cael ei gydnabod fel sgil werthfawr gan cyflogwyr yng Nghymru ac ar draws y byd amlieithog.

Gwyliwch stori Helen – warden Yr Wyddfa – am ei phrofiad hi o warchod y mynydd a gweithio mewn cymuned dwyieithog.