Astudio’r gwyddorau naturiol yn ddwyieithog
Astudio’r gwyddorau naturiol yn ddwyieithog

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Astudio’r gwyddorau naturiol yn ddwyieithog

Gyrfaeoedd

Gall astudio’r gwyddorau naturiol agor drysau i ystod eang o yrfaoedd [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] mewn gwahanol sectorau, o ymchwil, addysg a chadwraeth, i’r cyfryngau, busnes a rheloaeth, i enwi ychydig. Gall astudio cwrs yn y Gymraeg agor hyd yn oed mwy o ddrysau, gyda mwy a mwy o gyflogwyr yn chwilio am raddedigion gyda sgiliau dwyieithog. Mae’r gallu i drafod pwnc ar lefel dechnegol uchel mewn mwy nag un iaith yn cael ei gydnabod fel sgil werthfawr gan cyflogwyr yng Nghymru ac ar draws y byd amlieithog.

Gwyliwch stori Helen – warden Yr Wyddfa – am ei phrofiad hi o warchod y mynydd a gweithio mewn cymuned dwyieithog.

CYM_MST_1

Oeddech chi'n gwybod pe byddech chi'n astudio cwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru, gallech gael hyd at £4,500* i'ch helpu gyda'ch costau byw?

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.