Astudio’r gwyddorau naturiol yn ddwyieithog
Astudio’r gwyddorau naturiol yn ddwyieithog

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Astudio’r gwyddorau naturiol yn ddwyieithog

Cydnabyddiaethau

Diolch i Dr Marion Pye am gynorthwyo gyda’r modiwl hwn.

Mae’r Brifysgol Agored wedi gweithio â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i ddatblygu unedau dwyieithog, gan gynnwys yr uned hon, ar OpenLearn Cymru: www.colegcymraeg.ac.uk [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)]

Rhoddir cydnabyddiaeth diolchgar i’r ffynonellau canlynol:

Lluniau

Gwyddonwyr yn gweithio yn y labordy (llun baner) AlexRaths/Getty  

Meicrosgop (baner)/coleg (llun cwrs)  Emma Cooper This file is licensed by Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.0 Generic (CC BYNC 2.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0)/

Gwneir pob ymdrech i gysylltu â dalwyr hawlfraint. Os fydd unrhyw un ohonynt heb gael eu sylwi ar ddamwain bydd y cyhoeddwyr yn hapus i wneud y trefniadau bydd angen ar y cyfle cyntaf.

CYM_MST_1

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored