Astudio’r gwyddorau naturiol yn ddwyieithog
Astudio’r gwyddorau naturiol yn ddwyieithog

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Astudio’r gwyddorau naturiol yn ddwyieithog

OK, ond... ydy fy Nghymraeg yn ddigon da?

Dim yn siŵr os ydy eich Cymraeg yn ddigon da i astudio pwnc gwyddonol drwy’r Gymraeg yn y brifysgol? Gall hyn fod yn bryder i rai unigolion am amryw o resymau. Efallai fod cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg o ddydd i ddydd yn brin. Neu efallai eich bod yn digon cyfforddus yn defnyddio’r Gymraeg gyda ffrindiau neu teulu, ond yn ansicr mewn sefyllfaoedd academaidd. Efallai eich bod yn poeni am ddysgu terminoleg gwyddonol newydd yn y brifysgol. Peidiwch â phoeni. Mae astudio drwy’r Gymraeg yn gyfle yn ei hun i adeiladu eich hyder yn yr iaith, trwy:

  • dysgu mewn grŵpiau bach gyda myfyrwyr o gefndiroedd ieithyddol amrywiol
  • arweiniad gan diwtoriaid sydd yn arbenigwyr byd-eang yn eu maes
  • cefnogaeth ieithyddol, megis:

Cymerwch olwg ar flog Rhiannon, myfyriwr Sŵoleg, am ei phrofiad hi a’i ‘tips’ am astudio pwnc gwyddonol drwy’r Gymraeg.

CYM_MST_1

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored