Astudio’r gwyddorau naturiol yn ddwyieithog
Astudio’r gwyddorau naturiol yn ddwyieithog

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Astudio’r gwyddorau naturiol yn ddwyieithog

OK, ond... ydy fy Nghymraeg yn ddigon da?

Dim yn siŵr os ydy eich Cymraeg yn ddigon da i astudio pwnc gwyddonol drwy’r Gymraeg yn y brifysgol? Gall hyn fod yn bryder i rai unigolion am amryw o resymau. Efallai fod cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg o ddydd i ddydd yn brin. Neu efallai eich bod yn digon cyfforddus yn defnyddio’r Gymraeg gyda ffrindiau neu teulu, ond yn ansicr mewn sefyllfaoedd academaidd. Efallai eich bod yn poeni am ddysgu terminoleg gwyddonol newydd yn y brifysgol. Peidiwch â phoeni. Mae astudio drwy’r Gymraeg yn gyfle yn ei hun i adeiladu eich hyder yn yr iaith, trwy:

  • dysgu mewn grŵpiau bach gyda myfyrwyr o gefndiroedd ieithyddol amrywiol
  • arweiniad gan diwtoriaid sydd yn arbenigwyr byd-eang yn eu maes
  • cefnogaeth ieithyddol, megis:

Cymerwch olwg ar flog Rhiannon, myfyriwr Sŵoleg, am ei phrofiad hi a’i ‘tips’ am astudio pwnc gwyddonol drwy’r Gymraeg.

CYM_MST_1

Oeddech chi'n gwybod pe byddech chi'n astudio cwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru, gallech gael hyd at £4,500* i'ch helpu gyda'ch costau byw?

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.