2.2 Chukua historia ya mwanamke aliye katika leba

Ulijifunza kuchukua historia ya mwanamke katika Kipindi cha 8 katika moduli ya Utunzaji wa Kabla ya Kuzaa.

Njia mwafaka ya kujua historia ya mwanamke huyu ni kumuuliza. Hata hivyo, unafaa kuwa mwangalifu. Anaweza kuona vigumu kuzungumza nawe kwa mara ya kwanza. Inaweza kuwa vigumu kwake kukweleza kuhusu afya yake ikiwa anaona aibu kuhusu mwili wake au ngono. Ili kumsaidia asiogope, sikiliza kwa makini, mjibu maswali yake, yaweke siri anayokwambia na umhudumie kwa heshima.

2.1.1 Hatua za uchunguzi wa haraka

2.2.1 Umuhimu wa huduma inayozingatia maslahi ya mwanamke