6.1 Awamu ya tatu ya leba

Awamu ya tatu ya leba huanza kwa kuzaliwa kwa mtoto na kuisha kwa kutolewa kwa plasenta na membreni za fetasi. Kwa kawaida, uatratibu huu unafaa kuchukua chini ya dakika 30.

Matokeo ya Masomo ya Kipindi cha 6

6.1.1 Taratibu za asilia katika awamu ya tatu ya leba