10.3 Ishara za kitabibu na athari za urarukaji wa uterasi

Urarukaji wa uterasi unaweza kuzuilika ikiwa leba iliyokaa sana itadhibitiwa vyema na hatua ifaayo kuchukuliwa kabla ya uterasi kuraruka.

10.2.3 Utumiaji mbaya wa vichochelezi vya toni ya uterasi

10.3.1 Ishara za hatari za uterasi inayoelekea kuraruka