Cefnogi datblygiad plant
Cefnogi datblygiad plant

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Cyfeiriadau

Baumrind, D. (1967) ‘Child-care practices anteceding three patterns of preschool behavior’, Genetic Psychology Monographs, cyf. 75, tt. 43–88.

CliffsNotes (2015) Piaget’s Model of Cognitive Development [ar-lein]. Ar gael yn http://www.cliffsnotes.com/ study-guides/ sociology/ socialization/ piagets-model-of-cognitive-development [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] (cyrchwyd 29 Ionawr 2016])

Cole, M. (1998) ‘Culture in development’ yn Woodhead, M., Faulkner, D. a Routledge mewn cydweithrediad â'r Brifysgol Agored.

David, T. (2004) ‘Young children’s social and emotional development’ yn Maynard, T. a Tomos, N. (gol) An Introduction to Early Childhood Studies, Llundain, Sage Publications Ltd.

Vogler, P., Crivello, G. a Woodhead, M. (2008) Early Childhood Transitions Research: A Review of Concepts, Theory and Practice, Yr Hag, Sefydliad Bernard van Leer.

Ewch â'ch dysgu ymhellach341

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored342.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad343 a Thystysgrifau344.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn345 a chofrestrwch i'n cylchlythyr346 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored347