Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Cefnogi datblygiad plant
Cefnogi datblygiad plant

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Cynllun datblygu proffesiynol

Cyflwyniad

Yn yr adran hon o'r cwrs, byddwch yn gwylio fideo sy'n cyflwyno trafodaeth rhwng Isobel Shelton a Chynorthwyydd Lefel Uwch. Bydd y trafodaethau yn cwmpasu cymhellion, dyheadau a phrofiadau'r Cynorthwyydd Addysgu Lefel Uwch, Katie Harrison. Mae gan Katie brofiad o weithio mewn addysg lefel gynradd.

Ar ôl gwylio'r fideo byddwch yn cael crynodeb o'r cwrs ynghyd â chyfle i fyfyrio ar eich profiadau a'ch dyheadau eich hun. Mae'r gweithgareddau yn yr adran hon wedi'u cynllunio i'ch helpu i wneud hyn, gan eich galluogi i greu cynllun datblygu personol (CDP).