Cefnogi datblygiad plant
Cefnogi datblygiad plant

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Cynllun datblygu proffesiynol

Cyflwyniad

Yn yr adran hon o'r cwrs, byddwch yn gwylio fideo sy'n cyflwyno trafodaeth rhwng Isobel Shelton a Chynorthwyydd Lefel Uwch. Bydd y trafodaethau yn cwmpasu cymhellion, dyheadau a phrofiadau'r Cynorthwyydd Addysgu Lefel Uwch, Katie Harrison. Mae gan Katie brofiad o weithio mewn addysg lefel gynradd.

Ar ôl gwylio'r fideo byddwch yn cael crynodeb o'r cwrs ynghyd â chyfle i fyfyrio ar eich profiadau a'ch dyheadau eich hun. Mae'r gweithgareddau yn yr adran hon wedi'u cynllunio i'ch helpu i wneud hyn, gan eich galluogi i greu cynllun datblygu personol (CDP).

Ewch â'ch dysgu ymhellach341

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored342.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad343 a Thystysgrifau344.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn345 a chofrestrwch i'n cylchlythyr346 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored347