Cefnogi datblygiad plant
Cefnogi datblygiad plant

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

2 Rheoli dosbarth neu grŵp

Cafwyd sawl dull o reoli ymddygiad yn yr ystafell ddosbarth. Yn dibynnu ar eich cefndir diwylliannol, eich oedran, lleoliad addysgol neu hyd yn oed eich dewis o ddeunydd darllen, efallai eich bod wedi dod ar draws rhai o'r dulliau a ddangosir yn Ffigur 2 neu bob un ohonynt.

Y ddelwedd a ddisgrifir
Ffigur 2 Enghreifftiau o ddulliau o reoli ymddygiad

Yn sicr, ni fyddai pob un o'r rhain yn cael eu caniatáu yn hinsawdd heddiw o hawliau plant a'n gwybodaeth am seicoleg plant. Fodd bynnag, nid oes un dull cytûn o reoli ymddygiad ac mae dulliau gwahanol yn gweithio gyda phlant gwahanol.

Ewch â'ch dysgu ymhellach341

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored342.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad343 a Thystysgrifau344.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn345 a chofrestrwch i'n cylchlythyr346 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored347