Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Cefnogi datblygiad plant
Cefnogi datblygiad plant

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Cyfeiriadau

Y Gynghrair Gwrthfwlio (2015a) Cyberbullying and Children and Young People with SEN and Disabilities: Guidance for Teachers and Other Professionals: SEN and Disability: Developing Effective Anti-Bullying Practice [ar-lein]. Ar gael yn http://www.anti-bullyingalliance.org.uk/ media/ 7441/ cyberbullying-and-SEN-module-final.pdf [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] (cyrchwyd 6 Ionawr 2016).

Y Gynghrair Gwrthfwlio (2015b) Preventing Bullying:A Guide for Teaching Assistants. SEN and Disability: Developing Effective Anti-Bullying Practice [ar-lein]. Ar gael yn http://anti-bullyingalliance.org.uk/ media/ 14670/ Preventing-bullying-a-guide-for-teaching-assistants-FINAL.pdf (cyrchwyd 6 Ionawr 2016).

Bond, L., Carlin, J.B., Thomas, L., Rubin, K. a Patton, G. (2001) ‘Does bullying cause emotional problems? A prospective study of young teenagers’, British Medical Journal, cyf. 323, tt. 480–4.

Booth, T. ac Ainscow, M. (2011) Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools (3ydd argraffiad), Bryste, Y Ganolfan ar gyfer Astudiaethau ar Addysg Gynhwysol. Hefyd ar gael ar-lein yn http://www.eenet.org.uk/ resources/ docs/ Index%20EY%20English.pdf(cyrchwyd 8 Chwefror 2016).

Cymdeithas Dyslecsia Prydain (nd) SEN Code of Practice [ar-lein]. Ar gael yn http://www.bdadyslexia.org.uk/ parent/ code-of-practice

(cyrchwyd 13 Ionawr 2016).

McLaughlin, C., Byers, R. ac Oliver, C. (2012) Perspectives on Bullying and Difference: Supporting Young People with Special Educational Needs and/or Disabilities in School, Llundain, Y Ganolfan Blant Genedlaethol.

Y Ganolfan Cymorth Technegol ar Ymyrraeth Emosiynol Gymdeithasol ar gyfer Plant Ifanc (2012) Social Story Tips and Examples [ar-lein]. Ar gael yn http://challengingbehavior.fmhi.usf.edu/ explore/ pbs_docs/ social_story_tips.pdf (cyrchwyd 8 Chwefror 2016).