Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Cefnogi datblygiad plant
Cefnogi datblygiad plant

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Cyfeiriadau

Y Gynghrair Gwrthfwlio (2015a) Cyberbullying and Children and Young People with SEN and Disabilities: Guidance for Teachers and Other Professionals: SEN and Disability: Developing Effective Anti-Bullying Practice [ar-lein]. Ar gael yn http://www.anti-bullyingalliance.org.uk/ media/ 7441/ cyberbullying-and-SEN-module-final.pdf [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] (cyrchwyd 6 Ionawr 2016).

Y Gynghrair Gwrthfwlio (2015b) Preventing Bullying:A Guide for Teaching Assistants. SEN and Disability: Developing Effective Anti-Bullying Practice [ar-lein]. Ar gael yn http://anti-bullyingalliance.org.uk/ media/ 14670/ Preventing-bullying-a-guide-for-teaching-assistants-FINAL.pdf (cyrchwyd 6 Ionawr 2016).

Bond, L., Carlin, J.B., Thomas, L., Rubin, K. a Patton, G. (2001) ‘Does bullying cause emotional problems? A prospective study of young teenagers’, British Medical Journal, cyf. 323, tt. 480–4.

Booth, T. ac Ainscow, M. (2011) Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools (3ydd argraffiad), Bryste, Y Ganolfan ar gyfer Astudiaethau ar Addysg Gynhwysol. Hefyd ar gael ar-lein yn http://www.eenet.org.uk/ resources/ docs/ Index%20EY%20English.pdf(cyrchwyd 8 Chwefror 2016).

Cymdeithas Dyslecsia Prydain (nd) SEN Code of Practice [ar-lein]. Ar gael yn http://www.bdadyslexia.org.uk/ parent/ code-of-practice

(cyrchwyd 13 Ionawr 2016).

McLaughlin, C., Byers, R. ac Oliver, C. (2012) Perspectives on Bullying and Difference: Supporting Young People with Special Educational Needs and/or Disabilities in School, Llundain, Y Ganolfan Blant Genedlaethol.

Y Ganolfan Cymorth Technegol ar Ymyrraeth Emosiynol Gymdeithasol ar gyfer Plant Ifanc (2012) Social Story Tips and Examples [ar-lein]. Ar gael yn http://challengingbehavior.fmhi.usf.edu/ explore/ pbs_docs/ social_story_tips.pdf (cyrchwyd 8 Chwefror 2016).