Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Cefnogi datblygiad plant
Cefnogi datblygiad plant

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Deilliannau dysgu

Drwy gwblhau'r adran hon a'r cwis cysylltiedig, byddwch yn:

  • gallu nodi strategaethau ac adnoddau a all helpu plant ag AAA i oresgyn heriau y gallant eu hwynebu yn yr ysgol
  • datblygu ymwybyddiaeth neu ddealltwriaeth o ddogfennaeth a therminoleg bresennol sy'n gysylltiedig ag AAA.