Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys
Cwrs am ddim

Pwysigrwydd sgiliau rhyngbersonol

Datganiad cyfranogiad am ddim wrth i chi gwblhau
Pwysigrwydd sgiliau rhyngbersonol

Er mwyn llwyddo fel rheolwr, mae angen sgiliau rhyngbersonol da arnoch, mae angen i chi ddeall sut i ymdrin â phobl eraill. Bydd yr uned hon yn eich helpu i feithrin ymwybyddiaeth o'ch sgiliau ac i ddeall y gall ymwybyddiaeth o sgiliau rhyngbersonol pobl eraill fod o gymorth mawr i ni wrth ymdrin â'r tasgau gwaith rydym yn gyfrifol amdanynt.

Deilliannau dysgu'r cwrs

Ar ôl astudio'r cwrs hwn, dylech allu:

  • cydnabod pwysigrwydd sgiliau rhyngbersonol
  • disgrifio sut y gall cyfathrebu'n effeithiol ag eraill ddylanwadu ar ein cydberthnasau gwaith
  • amlinellu'r rolau a chwaraeir gennym yn ein grwpiau a'n timau yn y gwaith

Cyhoeddwyd gyntaf: 12/08/2019

Wedi'i ddiweddaru: 20/04/2020

Hepgor Graddau y Cwrs