Grid Rhestr Canlyniadau: 82 eitem
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Storïau unigol: safbwyntiau ar waith cymdeithasol Eicon cwrs am ddim Lefel

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg

Storïau unigol: safbwyntiau ar waith cymdeithasol

Yn y gyfres hon o bedwar cyfweliad, byddwch yn gwylio defnyddiwr gwasanaeth, gofalwr, gweithiwr cymdeithasol a rheolwr gwaith cymdeithasol yn siarad am eu profiadau gwahanol. Bydd y cyfweliadau'n dangos pwysigrwydd gwrando ar storïau pobl, pwysigrwydd cydberthnasau mewn ymarfer gwaith cymdeithasol a phwysigrwydd cyd-destun yr ymarfer gwaith ...

Cwrs am ddim
2 awr
Eicon â hawlfraint
Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru Eicon cwrs am ddim Lefel

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg

Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru yw hwn. Bydd yn eich helpu i nodi a myfyrio ar eich profiadau, eich diddordebau a'ch sgiliau a'ch dyheadau ar gyfer y dyfodol. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i ddatblygu cynllun gweithredu personol i'w roi ar waith ar ôl i'r cwrs ddod i ben. Mae'r cwrs, a ddatblygwyd gan Y Brifysgol Agored ...

Cwrs am ddim
5 awr
Eicon Creative commons
OpenLearn Cymru  ewch â'ch dysgu ymhellach Eicon erthygl

OpenLearn Cymru Wales

OpenLearn Cymru ewch â'ch dysgu ymhellach

Gallwch symud ymlaen o ddysgu anffurfiol am ddim i astudio’n ffurfiol gyda chyrsiau prifysgol sy’n arwain at gymwysterau proffesiynol.

Erthygl
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Adnoddau Rhaglennu Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Adnoddau Rhaglennu

Cyfres o adnoddau aml-gyfrwng i ddysgu rhaglennu trwy gyfrwng y Gymraeg.

Erthygl
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru Eicon cwrs am ddim Lefel

Arian a Busnes

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Beth yw'r materion pwysig i'w hystyried wrth ddechrau neu redeg busnes bach mewn amgylchedd gwledig? Bydd yr uned astudio hon yn eich cyflwyno i rai syniadau a modelau a fydd yn eich helpu i weithio allan yr hyn rydych am ei wneud gyda'ch syniad busnes ac ystyried effaith byw mewn lleoliad gwledig.

Cwrs am ddim
30 awr
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Cynllunio dyfodol gwell Eicon cwrs am ddim Lefel

Addysg a Datblygiad

Cynllunio dyfodol gwell

Mae Cynllunio dyfodol gwell yn gwrs rhagarweiniol ar gyfer unrhyw un sy'n ystyried newid swydd, sydd eisiau gwybod sut i symud i fyny'r ysgol neu ddychwelyd i'r gwaith ar ôl seibiant, a rhai sy’n awyddus i anelu at bethau gwell.

Cwrs am ddim
15 awr
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Pwysigrwydd sgiliau rhyngbersonol Eicon cwrs am ddim Lefel

Arian a Busnes

Pwysigrwydd sgiliau rhyngbersonol

Er mwyn llwyddo fel rheolwr, mae angen sgiliau rhyngbersonol da arnoch, mae angen i chi ddeall sut i ymdrin â phobl eraill. Bydd yr uned hon yn eich helpu i feithrin ymwybyddiaeth o'ch sgiliau ac i ddeall y gall ymwybyddiaeth o sgiliau rhyngbersonol pobl eraill fod o gymorth mawr i ni wrth ymdrin â'r tasgau gwaith rydym yn gyfrifol ...

Cwrs am ddim
3 awr
Eicon Creative commons
Cefnogi datblygiad plant Eicon cwrs am ddim Lefel

Addysg a Datblygiad

Cefnogi datblygiad plant

Mae Cefnogi datblygiad plant yn gwrs rhagarweiniol ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb yn natblygiad plant, yn enwedig staff cymorth mewn ysgolion, megis cynorthwywyr addysgu. Mae’n adeiladu ar eich gwybodaeth a’ch sgiliau er mwyn datblygu dealltwriaeth ddyfnach o blant - o’r blynyddoedd cynnar i oed gadael ysgol. Byddwch yn cael cyflwyniad...

Cwrs am ddim
15 awr
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Mathemateg bob dydd 2 Eicon cwrs am ddim Lefel

Gwyddoniaeth, Mathemateg a Thechnoleg

Mathemateg bob dydd 2

Bydd y cwrs rhad ac am ddim hwn yn adeiladu ar eich sgiliau mathemateg presennol ac yn eich helpu i deimlo'n fwy hyderus wrth fynd i'r afael â'r fathemateg rydych chi'n dod ar ei draws mewn sefyllfaoedd bob dydd.

Cwrs am ddim
48 awr
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Sgiliau Iaith i Athrawon Eicon gweithgaredd

Addysg a Datblygiad

Sgiliau Iaith i Athrawon

Mae'r adnodd rhyngweithiol hwn yn cynnwys cyfres o adnoddau a ddatblygwyd i unrhyw un sy’n dymuno datblygu eu sgiliau iaith ar gyfer y dosbarth.

Gweithgaredd
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Cyfaill Celfyddyd Eicon gweithgaredd

Addysg a Datblygiad

Cyfaill Celfyddyd

Mae Cyfaill Celfyddyd yn cynnig gwybodaeth i ddisgyblion ysgol a myfyrwyr coleg a phrifysgol am fyd proffesiynol y celfyddydau yng Nghymru a’r posibiliadau o astudio pellach ar ôl gadael yr ysgol.

Gweithgaredd
Eicon â hawlfraint
Astudio meddygaeth yn ddwyieithog Eicon cwrs am ddim Lefel

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg

Astudio meddygaeth yn ddwyieithog

A oes gennych ddiddordeb mewn astudio meddygaeth yn y brifysgol? Os felly, mae’r uned hon i chi. Mae’n cyflwyno nifer o ffactorau yr ydych angen eu hystyried wrth wneud cais i astudio meddygaeth, ac yn amlinellu rhai o’r manteision o astudio meddygaeth yn ddwyieithog yn y brifysgol.

Cwrs am ddim
1 awr