Cwrs am ddim

Ymwybyddiaeth ofalgar ym maes iechyd meddwl ac mewn carchardai

Datganiad o gyfranogiad am ddim ar ôl cwblhau'r cwrs
Ymwybyddiaeth ofalgar ym maes iechyd meddwl ac mewn carchardai

Mae'r cwrs rhad ac am ddim hwn, “Ymwybyddiaeth Ofalgar mewn Lleoliadau Iechyd Meddwl a Charchardai”, yn cyflwyno syniadau ac arferion allweddol ymwybyddiaeth ofalgar, yn disgrifio sut mae'n helpu i gwnsela cleientiaid a charcharorion, a hefyd yn edrych ar rai o'r beirniadaethau y mae ymwybyddiaeth ofalgar wedi'u cael yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Deilliannau dysgu'r cwrs

Ar ôl i chi gwblhau'r uned hon, byddwch:

  • diffinio ymwybyddiaeth ofalgar
  • ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar yn eich bywyd bob dydd
  • deall sut mae ymwybyddiaeth ofalgar yn gallu helpu cleientiaid sydd ag anawsterau iechyd meddwl
  • disgrifio sut y gall ymwybyddiaeth ofalgar fod yn ddefnyddiol mewn carchardai
  • gwerthuso'r ‘mudiad ymwybyddiaeth ofalgar’ yn feirniadol.

First Published: 30/11/2020

Updated: 30/11/2020