Skip to content

OpenLearn Cymru

Grid Rhestr Canlyniadau: 39 eitem
Hawlfraint  image Icon Hawlfraint: Shutterstock
Casgliad llesiant a iechyd meddwl article icon

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg 

Casgliad llesiant a iechyd meddwl

Yn y casgliad Iechyd Meddwl a Lles (Cymru), mae hwb o adnoddau dwyieithog, rhad ac am ddim, sydd yn ceisio hybu lles cadarnhaol a chefnogi iechyd meddwl da. 

Erthyglau
Ewch â’ch addysgu ar-lein free course icon Lefel

Addysg a Datblygiad 

Ewch â’ch addysgu ar-lein

Mae dysgu ar-lein wedi datblygu’n gyflym ac fe’i gwelir bellach ym mhob maes addysg, o ysgolion i hyfforddi sgiliau. Mae mwy o bobl nag erioed yn dysgu trwy gyrsiau ar-lein. Hyd yn oed pan addysgir ‘wyneb yn wyneb’ yn bennaf, mae adnoddau a rhyngweithio ar-lein wedi dod yn rhan allweddol o’r profiad dysgu.

Cwrs am ddim
24 awr
Academi Arian MSE free course icon Lefel Badge icon

Arian a Busnes 

Academi Arian MSE

Mae'r Brifysgol Agored wedi ymuno â MoneySavingExpert (MSE) i gynhyrchu'r cwrs rhad ac am ddim newydd hwn i roi'r sgiliau a'r wybodaeth i chi feistroli eich arian. Ysgrifennwyd y cwrs gan y Brifysgol Agored, gyda chyngor ac arweiniad MSE.

Cwrs am ddim
12 awr
Deall datganoli yng Nghymru free course icon Lefel

Cymdeithas, Gwleidyddiaeth a’r Gyfraith 

Deall datganoli yng Nghymru

  Mae'r cwrs am ddim hwn yn dilyn y ffordd y mae setliad datganoli Cymru wedi cael ei drawsnewid yn yr 20 mlynedd ers y refferendwm ar ddatganoli yn 1997. Byddwch yn ystyried y ffordd y daeth Cynulliad â chefnogaeth mwyafrif bach iawn o'r cyhoedd a phwerau deddfu cyfyngedig yn Senedd â'r pŵer i osod trethi. Byddwch yn archwilio rhai o'r heriau mwyaf sy'n wynebu gwleidyddiaeth yng Nghymru heddiw, o ddadleuon dros faint y Senedd a diffyg craffu i gwestiynau am degwch o ran cyllido ac annibyniaeth farnwrol. Gan ddefnyddio fideo, sain ac elfennau rhyngweithiol, mae'r cwrs hwn yn dod â'r prif ddadleuon ym myd gwleidyddiaeth yng Nghymru yn fyw.  

Cwrs am ddim
12 awr
Heb hawlfraint  image Icon Heb hawlfraint: Photo by EtaAm Ba on Unsplash
Cyflwyniad i Bresgripsiynu Cymdeithasol Gwyrdd — Iechyd Meddwl ac Amgylchedd y Gweithle article icon

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg 

Cyflwyniad i Bresgripsiynu Cymdeithasol Gwyrdd — Iechyd Meddwl ac Amgylchedd y Gweithle

Sut y gall gweithleoedd ddechrau defnyddio syniadau yn ymwneud â phresgripsiynu cymdeithasol gwyrdd i wella llesiant.  

Erthyglau
Arddangosfa Blaenau Gwent REACH article icon

Hanes a’r Celfyddydau 

Arddangosfa Blaenau Gwent REACH

Arddangosfa ar-lein yn dathlu pobl a straeon Blaenau Gwent yn ne-ddwyrain Cymru.

Erthyglau
Heb hawlfraint  image Icon Heb hawlfraint: Pete
Sut y gallaf ymdopi â straen arholiadau? article icon

Addysg a Datblygiad 

Sut y gallaf ymdopi â straen arholiadau?

Mae heriau ychwanegol ynghlwm wrth gyfnod arholiadau - ond os byddwch yn rheoli eich straen, gallwch ei oresgyn. Mae gan Teena Clouston rai awgrymiadau, a gallwch droi eich papurau drosodd nawr.

Erthyglau
Tudalen 1 o 6
Tudalen 1 o 6