Skip to content
Awdur:

Celf weledol – Blaenau Gwent REACH

Wedi'i ddiweddaru Dydd Mercher, 7 Mis Gorffennaf 2021

Mae'r paentiadau, y lluniadau, y collages a'r ffotograffau hyn yn myfyrio ar hanes Blaenau Gwent, o'r Celtiaid hynafol i ddad-ddwydiannu.

Mae sawl un ohonynt wedi'u hategu gan eiriau'r rhai a wnaeth eu creu am yr hyn y maent yn ei gynrychioli, ac mewn un achos, gan gerdd. Cawsant eu creu gan gyfranogwyr mewn gweithdai celf a gynhaliwyd gan brosiect BG REACH yng Nghanolfan Gymunedol Aberbîg yn ystod gwanwyn 2020.

 

Collage BG Reach


Rhagolwg bach o collage BG REACH.

 

Mae'r teils unigol sy'n ffurfio'r collage hwn yn cynnwys ymdrech greadigol o'r safon uchaf. Mae 32 o deils i gyd, gan 17 o artistiaid unigol. Ymhlith y deunyddiau a ddefnyddiwyd ganddynt mae papur tusw, defnydd, botymau a llythrennau Sgrabl, lluniau a thoriadau, paent, pensil a siarcol.

Gweld mwy

 

Modron – paentiad a cherdd

Gan Barbara Candlish


Rhagolwg bach o baentiad ‘Modron’.

 

Mae'r paentiad hyfryd hwn a'r gerdd rymus hon yn mynd law yn llaw. Mae'r naill a'r llall yn ymwneud â Modron, ffigwr mamol yn llên gwerin Cymraeg yr Oesoedd Canol. Mae'r portread ohoni yn y paentiad yn drawiadol iawn, gyda'i gwallt hir a'i chlogyn, a'i chleddyf a'i tharian. Mae'r gerdd yn ei chysylltu â'r Silwriaid, llwyth Celtaidd a oedd yn byw yn yr hyn a elwir ym Mlaenau Gwent heddiw pan gyrhaeddodd y Rhufeiniaid ddwy fil o flynyddoedd yn ôl.

Gweld mwy

 

'The Guardian'

Gan Mark Burns


Rhagolwg bach o collage ‘The Guardian’.

 

Dyma gollage o Gofeb Glofa'r Chwe Chloch, cofeb 20 metr o uchder i'r 45 o ddynion a fu farw yn nhrychineb Glofa'r Chwe Chloch yn 1960. Cafodd y gofeb ei hun ei datgelu gan Archesgob Caergaint, Rowan Williams, ar 28 Mehefin 2010, hanner can mlynedd yn union ers diwrnod y ffrwydrad.

Gweld mwy

 

'Save the Canyons'

Gan Emily Clatworthy a Hazel Clatworthy 


Rhagolwg bach o collage ‘Save the Canyons’.

 

Mae'r collage trawiadol hwn yn gofnod gweledol o frwydr trigolion i atal Coedwig Tirpentwys, ger Pont-y-pŵl, rhag cael ei throi'n chwarel. Roedd yr ardal, a elwir yn lleol yn y 'Canyons' yn Saesneg, yn bwll glo brig rhwng y 1870au a'r 1960au. Fodd bynnag, dros yr hanner can mlynedd diwethaf, mae wedi'i hadfer gan fyd natur ac mae bellach yn ucheldir llawn coed gyda llyn ar y gwaelod. 

Gweld mwy

 

'Escaping through art'

Gan Raymond Mason


Rhagolwg bach o un o baentiadau Raymond Mason yn dangos pabïau.

 

Artist amatur yw Raymond Mason, sy'n byw yn y Coed Duon, rhwng Glynebwy a Chaerffili. Er nad ydynt yn ymddangos felly ar yr olwg gyntaf, mae'r tri darn o waith celf a welir yma yn myfyrio ar Gymoedd Gwent a'r byd ehangach. 

Gweld mwy

 

Lluniau o Flaenau Gwent

Gan Linda Stemp


Rhagolwg bach o ffotograff gan Linda Stemp yn dangos Eglwys Crist yn Aberbîg.

 

Cafodd y lluniau hyn o adeiladau hanesyddol ym Mlaenau Gwent eu tynnu gan y ffotograffydd o Lanhiledd, Linda Stemp. Maent yn dangos agweddau ar dreftadaeth y rhanbarth sy'n bwysig iawn iddi. Mae'r rhain yn ymwneud yn bennaf â hanes diwydiannol yr ardal.

Gweld mwy

 


BG REACH exhibition logo / Logo arddangosfa BG REACH

Mae'r dudalen hon yn rhan o arddangosfa ar-lein Blaenau Gwent REACH

Ffilm a sain | Ysgrifennu creadigol | Celf weledol

Straeon digidol | Hanes Blaenau Gwent | Ynglŷn â'r prosiect hwn 

 

 

Become

Sgoriau

Share

Related content (tags)

Gwybodaeth hawlfraint

Am ragor o wybodaeth, gweler ein cwestiynau cyffredinol a all roi'r gefnogaeth hanfodol i chi.

Oes gennych chi gwestiwn?