Grid Rhestr Canlyniadau: 33 eitem
Vlogs myfyrwyr o Brifysgol Abertawe Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Vlogs myfyrwyr o Brifysgol Abertawe

Mae'r sianel YouTube 'Vlogs myfyrwyr' yn rhoi cipolwg i chi ar fywyd fel myfyriwr.

Fideo
5 mun
Sgwrsio am Brifysgol - podlediad am y profiad myfyrwyr go iawn Eicon sain

Addysg a Datblygiad

Sgwrsio am Brifysgol - podlediad am y profiad myfyrwyr go iawn

Ydych chi’n ystyried ai prifysgol yw’r dewis cywir i chi? Gwrandewch wrth i fyfyrwyr o holl brifysgolion Cymru rannu eu profiadau.

Sain
5 mun
Blas ar Fywyd Myfyriwr - Gwneud y Dewisiadau Cyllido Cywir Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Blas ar Fywyd Myfyriwr - Gwneud y Dewisiadau Cyllido Cywir

Mae'r sesiwn yma wedi’i rannu’n ddau, gyda’r rhan gyntaf yn edrych ar gyllid myfyrwyr, a’r ail yn edrych ar fywyd myfyrwyr.

Fideo
5 mun
Met Caerdydd - Blogiau Cymraeg Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Met Caerdydd - Blogiau Cymraeg

Golwg fanwl, ddilys ar fywyd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd o safbwynt myfyrwyr.

Erthygl
5 mun
Teimlo eich bod yn perthyn ac addasu i fywyd prifysgol Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Teimlo eich bod yn perthyn ac addasu i fywyd prifysgol

Mae’n naturiol ichi bendroni sut fyddech chi’n perthyn yn y brifysgol. Mae myfyrwyr Addysg Uwch o Goleg Caerdydd a’r Fro yn rhannu eu hawgrymiadau ar gyfer canfod eich lle.

Fideo
5 mun
Geirfa prifysgol Eicon gweithgaredd

Addysg a Datblygiad

Geirfa prifysgol

A ydych chi'n gwybod beth yw’r gwahaniaeth rhwng dewis cadarn a chynnig diamod? Neu beth yw seminar neu semester? Archwiliwch y nodwedd ryngweithiol hon er mwyn dod i ddeall terminoleg prifysgol.

Gweithgaredd
5 mun
Cyngor a chymorth ariannol Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Cyngor a chymorth ariannol

A ydych chi’n poeni am effaith yr argyfwng costau byw arnoch chi pan fyddwch chi yn y brifysgol? Mae cymorth wrth law.

Erthygl
5 mun
Cymorth i fyfyrwyr niwroamrywiol Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Cymorth i fyfyrwyr niwroamrywiol

Ydych chi’n niwroamrywiol ac yn meddwl am addysg uwch ond ddim yn siŵr pa gymorth sydd ar gael i chi? Mae gan bob prifysgol yng Nghymru dimau i'ch helpu i gael y budd mwyaf posibl o’ch cyfnod mewn addysg uwch.

Erthygl
5 mun
Cymorth i fyfyrwyr anabl Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Cymorth i fyfyrwyr anabl

Ydych chi’n ystyried addysg uwch ond yn ansicr ynghylch pa gymorth sydd ar gael i fyfyrwyr anabl? Mae gan bob prifysgol yng Nghymru dimau i'ch helpu i gael y budd mwyaf posibl o’ch cyfnod mewn addysg uwch.

Erthygl
5 mun
Pum awgrym ar gyfer gwneud ffrindiau yn y brifysgol Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Pum awgrym ar gyfer gwneud ffrindiau yn y brifysgol

Gall dechrau yn y brifysgol fod yn gyfnod pryderus, gydag wynebau ac amgylchiadau anghyfarwydd. Ond mae'n gysur gwybod bod pawb yn yr un cwch.

Fideo
5 mun
Podlediad Prifysgol, Awtistiaeth a Chi Eicon sain

Addysg a Datblygiad

Podlediad Prifysgol, Awtistiaeth a Chi

Gall y Brifysgol arwain at heriau unigryw i fyfyrwyr ag awtistiaeth. Dyma aelodau staff allgymorth ym Mhrifysgol Caerdydd, Scott a Freya, yn rhoi mewnwelediad a chyngor ar rannau allweddol o ymchwilio, ymgeisio a mynd i’r brifysgol.

Sain
5 mun
Beth ddylech chi fynd i’r brifysgol gyda chi? Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Beth ddylech chi fynd i’r brifysgol gyda chi?

Mae un o brofiadau pwysicaf eich bywyd o’ch blaen, ond beth ddylech chi fynd gyda chi? Dyma fyfyriwr yn Abertawe, Becka, yn rhannu ei hawgrymiadau gorau ar beth ddylech chi bacio ar gyfer byw’n annibynnol.

Fideo
5 mun