Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys
Cwrs am ddim

Ymwybyddiaeth ofalgar ym maes iechyd meddwl ac mewn carchardai

Datganiad cyfranogiad am ddim wrth i chi gwblhau
Ymwybyddiaeth ofalgar ym maes iechyd meddwl ac mewn carchardai

Mae'r cwrs rhad ac am ddim hwn, “Ymwybyddiaeth Ofalgar mewn Lleoliadau Iechyd Meddwl a Charchardai”, yn cyflwyno syniadau ac arferion allweddol ymwybyddiaeth ofalgar, yn disgrifio sut mae'n helpu i gwnsela cleientiaid a charcharorion, a hefyd yn edrych ar rai o'r beirniadaethau y mae ymwybyddiaeth ofalgar wedi'u cael yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Deilliannau dysgu'r cwrs

Ar ôl astudio'r cwrs hwn, dylech allu:

  • diffinio ymwybyddiaeth ofalgar
  • ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar yn eich bywyd bob dydd
  • deall sut mae ymwybyddiaeth ofalgar yn gallu helpu cleientiaid sydd ag anawsterau iechyd meddwl
  • disgrifio sut y gall ymwybyddiaeth ofalgar fod yn ddefnyddiol mewn carchardai
  • gwerthuso'r 'mudiad ymwybyddiaeth ofalgar' yn feirniadol.

Cyhoeddwyd gyntaf: 30/11/2020

Wedi'i ddiweddaru: 30/11/2020

Hepgor Graddau y Cwrs