Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Cefnogi datblygiad plant
Cefnogi datblygiad plant

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Deilliannau dysgu

Drwy gwblhau'r adran hon a'r cwis cysylltiedig, byddwch yn:

  • cael cipolwg ar bwysigrwydd meithrin cydberthnasau diogel yn natblygiad plant o'r blynyddoedd cynnar
  • deall sut mae rhai damcaniaethau a chysyniadau yn ceisio egluro sut mae cydberthnasau yn datblygu yn ystod plentyndod a sut gall dealltwriaeth o ddamcaniaeth a chysyniadau gyfrannu at eich ymarfer.