Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Cefnogi datblygiad plant
Cefnogi datblygiad plant

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Deilliannau dysgu

Drwy gwblhau'r adran hon byddwch yn:

  • cael cipolwg ar y safbwyntiau amrywiol ar ddarllen a sut y caiff ei addysgu, mewn perthynas â phlant o'r blynyddoedd cynnar hyd at ysgol uwchradd
  • datblygu dealltwriaeth o'r 'bwlch darllen' a pham mae 'bwlch rhwng y rhywiau' o ran darllen, ac ystyried y goblygiadau ar gyfer ymarfer.