Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Cefnogi datblygiad plant
Cefnogi datblygiad plant

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Deilliannau dysgu

Drwy gwblhau'r adran hon byddwch yn:

  • cael cipolwg ar y safbwyntiau amrywiol ar ddarllen a sut y caiff ei addysgu, mewn perthynas â phlant o'r blynyddoedd cynnar hyd at ysgol uwchradd
  • datblygu dealltwriaeth o'r 'bwlch darllen' a pham mae 'bwlch rhwng y rhywiau' o ran darllen, ac ystyried y goblygiadau ar gyfer ymarfer.