Cefnogi datblygiad plant
Cefnogi datblygiad plant

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

2.1 Rheoli ymddygiad yn yr ystafell ddosbarth

Mae rheoli ymddygiad yn bwysig yn yr ystafell ddosbarth, yn bennaf am ei fod yn creu amgylchedd priodol ar gyfer dysgu. Os oes ffiniau clir, yna caiff plant eu galluogi i ddatblygu ymddygiad cadarnhaol, fel parch, tuag at ei gilydd. Mae rheoli ymddygiad hefyd yn cefnogi dysgu mewn amgylchedd diogel a digyffro.

Gweithgaredd 4

Timing: Dylech neilltuo tua 10 munud

Treuliwch ychydig funudau yn nodi'r ffyrdd y caiff ymddygiad plant ei reoli yn eich ysgol neu leoliad.

I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Sylwadau

Efallai eich bod wedi sylwi ar bwyslais ar ymateb i ymddygiad y plentyn ar ôl iddo ddigwydd, neu efallai eich bod wedi sylwi ar enghreifftiau lle cafodd ymddygiad negyddol ei ragweld a bod y plant wedi cael eu cyfeirio tuag at ymddygiad mwy cadarnhaol.

Ewch â'ch dysgu ymhellach341

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored342.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad343 a Thystysgrifau344.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn345 a chofrestrwch i'n cylchlythyr346 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored347