Cefnogi datblygiad plant
Cefnogi datblygiad plant

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

2.7 Deunydd darllen ac adnoddau dewisol

Os oes gennych amser ac os hoffech archwilio'r pwnc hwn ymhellach, edrychwch ar yr adnoddau isod.

Nid yw systemau gwobrwyo yn gweithio!

Mae'r erthyglau canlynol o'r farn nad yw systemau gwobrwyo yn gweithio. Wrth i chi eu darllen, meddyliwch am ba mor argyhoeddiadol y mae eu dadleuon yn swnio, a myfyriwch ar eich safbwyntiau eich hun ar systemau gwobrwyo.

Mann, S. (2013) ‘Why “100% attendance awards” at school don’t work’, Huffington Post, 10 Mehefin [ar-lein]. Ar gael yn http://www.huffingtonpost.co.uk/ sandi-mann/ why-100-attendance-awards_b_3414693.html [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] (cyrchwyd 17 Rhagfyr 2015).

Paton, G. (2009) ‘Classroom rewards “do not work”’, The Telegraph, 13 Tachwedd 2009. Ar gael yn http://www.telegraph.co.uk/ education/ 6563040/ Classroom-rewards-do-not-work-work.html (cyrchwyd 17 Rhagfyr 2015).

Dull un ysgol o reoli ymddygiad disgyblion

Os ydych am archwilio sut mae un ysgol benodol yn rheoli ymddygiad disgyblion, edrychwch ar y wybodaeth ar eu gwefan.

Fideos TES ar reoli ymddygiad

Gellir gweld y gyfres gyfan o fideos ar reoli ymddygiad gan Tom Bennett ar wefan TES. Er eu bod wedi'u hanelu at athrawon, gall yr awgrymiadau a roddwyd gan Tom Bennett eich helpu i ddeall y dulliau y gall athro eu defnyddio a'ch galluogi i roi cymorth effeithiol wrth reoli ymddygiad yn yr ystafell ddosbarth.

Ewch â'ch dysgu ymhellach341

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored342.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad343 a Thystysgrifau344.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn345 a chofrestrwch i'n cylchlythyr346 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored347