Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Cefnogi datblygiad plant
Cefnogi datblygiad plant

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Cyfeiriadau

Allen, G. (2011) Early Intervention: The Next Steps, Llundain, Swyddfa'r Cabinet. Hefyd ar gael ar-lein yn https://www.gov.uk/ government/ uploads/ system/ uploads/ attachment_data/ file/ 284086/ early-intervention-next-steps2.pdf [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] (cyrchwyd 23 Ionawr 2016).

Bennett, T. (2015a) Managing Difficult Behaviour in Schools: A Practical Guide by Tom Bennett, Llundain, UNSAIN. Hefyd ar gael ar-lein yn https://www.unison.org.uk/ content/ uploads/ 2015/ 04/ On-line-Catalogue22970.pdf (cyrchwyd 13 Ionawr 2016).

Bennett, T. (2015b) ‘New behaviour tsar Tom Bennett’s top ten tips for maintaining classroom discipline’, TES (Times Educational Supplement), 17 Mehefin [ar-lein]. Ar gael yn https://www.tes.com/ news/ school-news/ breaking-views/ new-behaviour-tsar-tom-bennetts-top-ten-tips-maintaining-classroom (cyrchwyd 13 Ionawr 2016).

Yr Adran Addysg (2012) Pupil Behaviour in Schools in England, Adroddiad Ymchwil DFE-RR218, Llundain, yr Adran Addysg. Hefyd ar gael ar-lein yn https://www.gov.uk/ government/ uploads/ system/ uploads/ attachment_data/ file/ 184078/ DFE-RR218.pdf (cyrchwyd 13 Ionawr 2016).

Yr Adran Addysg (2013) Permanent and Fixed-period Exclusions in England: 2011 to 2012 [ar-lein]. Ar gael yn https://www.gov.uk/ government/ statistics/ permanent-and-fixed-period-exclusions-from-schools-in-england-2011-to-2012-academic-year (cyrchwyd 13 Ionawr 2016).

Yr Adran Addysg (2015) ‘First ever mental health champion for schools unveiled’, Datganiad i'r wasg [ar-lein]. Ar gael yn https://www.gov.uk/ government/ news/ first-ever-mental-health-champion-for-schools-unveiled (cyrchwyd 13 Ionawr 2016).

Yr Adran Addysg (2016) Behaviour and Discipline in Schools: Guidance for Headteachers and Staff [ar-lein]. Ar gael yn https://www.gov.uk/ government/ publications/ behaviour-and-discipline-in-schools (cyrchwyd 13 Ionawr 2016).

Yr Adran Iechyd (2011) No Health Without Mental Health, Llundain, yr Adran Iechyd. Hefyd ar gael ar-lein yn http://mhfe.org.uk/ sites/ default/ files/ dh_124006%202.2.11%20dhmhstrategy_0.pdf (cyrchwyd 23 Ionawr 2016).

Yr Adran Iechyd (2013) Chief Medical Officer’s Annual Report 2012: Our Children Deserve Better: Prevention Pays [ar-lein]. Ar gael yn https://www.gov.uk/ government/ publications/ chief-medical-officers-annual-report-2012-our-children-deserve-better-prevention-pays (cyrchwyd 13 Ionawr 2016).

Kohn, A. (1999) Punished by Rewards: The Trouble with Gold Stars, Incentive Plans, A’s, Praise and Other Bribes, Efrog Newydd, Houghton Mifflin.

Netmums (2011) Improving Behaviour with Reward Charts [ar-lein]. Ar gael yn: http://www.netmums.com/ preschooler/ improving-behaviour-with-reward-charts (cyrchwyd 23 Ionawr 2016).

Oxley, L. (2015) ‘New voices: do schools need lessons on motivation?’, The Psychologist, cyf. 28, tt. 722–23 [ar-lein]. Ar gael yn http://thepsychologist.bps.org.uk/ volume-28/ september-2015/ new-voices-do-schools-need-lessons-motivation (cyrchwyd 13 Ionawr 2016).

Coleg Brenhinol y Seiciatryddion (2014) ‘Worries and anxieties – helping children to cope: information for parents, carers and anyone who works with young people’ [ar-lein]. Ar gael yn http://rcpsych.ac.uk/ healthadvice/ parentsandyouthinfo/ parentscarers/ worriesandanxieties.aspx (cyrchwyd 13 Ionawr 2016).

Sefydliad Iechyd y Byd (2014) Mental Health: A State of Well-being [ar-lein]. Ar gael yn http://www.who.int/ features/ factfiles/ mental_health/ en/ (cyrchwyd 23 Ionawr 2016).

Young Minds VS (2014) Party Conference Report [ar-lein]. Ar gael yn http://www.youngminds.org.uk/ assets/ 0001/ 5757/ YM_Vs_Party_Conference_Report.pdf (cyrchwyd 13 Ionawr 2016).