Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Cefnogi datblygiad plant
Cefnogi datblygiad plant

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Cyfeiriadau

Allen, G. (2011) Early Intervention: The Next Steps, Llundain, Swyddfa'r Cabinet. Hefyd ar gael ar-lein yn https://www.gov.uk/ government/ uploads/ system/ uploads/ attachment_data/ file/ 284086/ early-intervention-next-steps2.pdf [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] (cyrchwyd 23 Ionawr 2016).

Bennett, T. (2015a) Managing Difficult Behaviour in Schools: A Practical Guide by Tom Bennett, Llundain, UNSAIN. Hefyd ar gael ar-lein yn https://www.unison.org.uk/ content/ uploads/ 2015/ 04/ On-line-Catalogue22970.pdf (cyrchwyd 13 Ionawr 2016).

Bennett, T. (2015b) ‘New behaviour tsar Tom Bennett’s top ten tips for maintaining classroom discipline’, TES (Times Educational Supplement), 17 Mehefin [ar-lein]. Ar gael yn https://www.tes.com/ news/ school-news/ breaking-views/ new-behaviour-tsar-tom-bennetts-top-ten-tips-maintaining-classroom (cyrchwyd 13 Ionawr 2016).

Yr Adran Addysg (2012) Pupil Behaviour in Schools in England, Adroddiad Ymchwil DFE-RR218, Llundain, yr Adran Addysg. Hefyd ar gael ar-lein yn https://www.gov.uk/ government/ uploads/ system/ uploads/ attachment_data/ file/ 184078/ DFE-RR218.pdf (cyrchwyd 13 Ionawr 2016).

Yr Adran Addysg (2013) Permanent and Fixed-period Exclusions in England: 2011 to 2012 [ar-lein]. Ar gael yn https://www.gov.uk/ government/ statistics/ permanent-and-fixed-period-exclusions-from-schools-in-england-2011-to-2012-academic-year (cyrchwyd 13 Ionawr 2016).

Yr Adran Addysg (2015) ‘First ever mental health champion for schools unveiled’, Datganiad i'r wasg [ar-lein]. Ar gael yn https://www.gov.uk/ government/ news/ first-ever-mental-health-champion-for-schools-unveiled (cyrchwyd 13 Ionawr 2016).

Yr Adran Addysg (2016) Behaviour and Discipline in Schools: Guidance for Headteachers and Staff [ar-lein]. Ar gael yn https://www.gov.uk/ government/ publications/ behaviour-and-discipline-in-schools (cyrchwyd 13 Ionawr 2016).

Yr Adran Iechyd (2011) No Health Without Mental Health, Llundain, yr Adran Iechyd. Hefyd ar gael ar-lein yn http://mhfe.org.uk/ sites/ default/ files/ dh_124006%202.2.11%20dhmhstrategy_0.pdf (cyrchwyd 23 Ionawr 2016).

Yr Adran Iechyd (2013) Chief Medical Officer’s Annual Report 2012: Our Children Deserve Better: Prevention Pays [ar-lein]. Ar gael yn https://www.gov.uk/ government/ publications/ chief-medical-officers-annual-report-2012-our-children-deserve-better-prevention-pays (cyrchwyd 13 Ionawr 2016).

Kohn, A. (1999) Punished by Rewards: The Trouble with Gold Stars, Incentive Plans, A’s, Praise and Other Bribes, Efrog Newydd, Houghton Mifflin.

Netmums (2011) Improving Behaviour with Reward Charts [ar-lein]. Ar gael yn: http://www.netmums.com/ preschooler/ improving-behaviour-with-reward-charts (cyrchwyd 23 Ionawr 2016).

Oxley, L. (2015) ‘New voices: do schools need lessons on motivation?’, The Psychologist, cyf. 28, tt. 722–23 [ar-lein]. Ar gael yn http://thepsychologist.bps.org.uk/ volume-28/ september-2015/ new-voices-do-schools-need-lessons-motivation (cyrchwyd 13 Ionawr 2016).

Coleg Brenhinol y Seiciatryddion (2014) ‘Worries and anxieties – helping children to cope: information for parents, carers and anyone who works with young people’ [ar-lein]. Ar gael yn http://rcpsych.ac.uk/ healthadvice/ parentsandyouthinfo/ parentscarers/ worriesandanxieties.aspx (cyrchwyd 13 Ionawr 2016).

Sefydliad Iechyd y Byd (2014) Mental Health: A State of Well-being [ar-lein]. Ar gael yn http://www.who.int/ features/ factfiles/ mental_health/ en/ (cyrchwyd 23 Ionawr 2016).

Young Minds VS (2014) Party Conference Report [ar-lein]. Ar gael yn http://www.youngminds.org.uk/ assets/ 0001/ 5757/ YM_Vs_Party_Conference_Report.pdf (cyrchwyd 13 Ionawr 2016).