Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Cefnogi datblygiad plant
Cefnogi datblygiad plant

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Deilliannau dysgu

Drwy gwblhau'r adran hon a'r cwis cysylltiedig, byddwch yn:

  • gallu nodi dulliau o reoli ymddygiad a ddefnyddir mewn ysgolion
  • datblygu ymwybyddiaeth neu ddealltwriaeth o ymddygiadau annymunol a'r rhesymau posibl dros ymddygiadau o'r fath.