Cefnogi datblygiad plant
Cefnogi datblygiad plant

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

2.1 Ymdrin â chydberthnasau anodd

Bydd ffrindiau'n dod yn bwysicach wrth i blentyn dyfu a bydd chwarae yn rhan bwysig o ddatblygiad personol, cymdeithasol ac emosiynol plentyn. Gellir defnyddio ffrindiau fel bwrdd seinio er mwyn i bobl ifanc werthuso'r pethau y maent yn eu hoffi a'r pethau nad ydynt yn eu hoffi a phrofi pwy maent am fod. Fodd bynnag, mae plant ag AAA yn tueddu i gael eu derbyn llai gan eu cyfoedion. Gall y gwrthodiad hwn beri straen i blant a phobl ifanc, yn enwedig pan fydd yn troi'n fwlio neu'n erledigaeth.

Ewch â'ch dysgu ymhellach341

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored342.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad343 a Thystysgrifau344.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn345 a chofrestrwch i'n cylchlythyr346 i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored347