Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Cefnogi datblygiad plant
Cefnogi datblygiad plant

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Crynodeb

Rydym yn gobeithio y byddwch yn penderfynu datblygu'r hyn rydych wedi'i ddysgu ymhellach a bod y cwrs rhagflas hwn wedi bod o fudd i chi. Rydym hefyd yn gobeithio ei fod wedi rhoi rhywfaint o ymwybyddiaeth i chi o wahanol agweddau ar rôl y cynorthwyydd addysgu ac wedi eich annog i ddysgu mwy.

Bydd yr adran olaf, Datblygu'r hyn rwyf wedi'i ddysgu ymhellach [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] , yn eich cyfeirio at gyfleoedd astudio pellach.