Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Cefnogi datblygiad plant
Cefnogi datblygiad plant

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Crynodeb

Rydym yn gobeithio y byddwch yn penderfynu datblygu'r hyn rydych wedi'i ddysgu ymhellach a bod y cwrs rhagflas hwn wedi bod o fudd i chi. Rydym hefyd yn gobeithio ei fod wedi rhoi rhywfaint o ymwybyddiaeth i chi o wahanol agweddau ar rôl y cynorthwyydd addysgu ac wedi eich annog i ddysgu mwy.

Bydd yr adran olaf, Datblygu'r hyn rwyf wedi'i ddysgu ymhellach [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] , yn eich cyfeirio at gyfleoedd astudio pellach.