Ymarfer corff ac iechyd meddwl
Ymarfer corff ac iechyd meddwl

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Ymarfer corff ac iechyd meddwl

References

Cyfeiriadau
Cooper, C. a Bebbington, P. (2006) ‘Mental health’ yn Bajekal, M., Osborne, V., Yar, M. a Meltzer, H. (gol) Focus on Health, Basingstoke, Palgrave Macmillan.
Corbin, C.B., Welk, G.J., Corbin, W.R. a Welk, K.A. (2008) Concepts of Physical Fitness: Active Lifestyles for Wellness (14eg argraffiad), Llundain, McGraw-Hill.
Lawlor, D.A. a Hopker, S.W. (2001) ‘The effectiveness of exercise as an intervention in the management of depression: systematic review and meta-regression analysis of randomised controlled trials’, British Medical Journal (argraffiad Clinical Research ), cyf. 322, rhif. 7289, tt. 763–7.
E233_3

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored