Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys
Cwrs am ddim

Ymarfer corff ac iechyd meddwl

Datganiad cyfranogiad am ddim wrth i chi gwblhau
Ymarfer corff ac iechyd meddwl

Yn flynyddol caiff miloedd o bunnoedd eu gwario ar feddyginiaethau i drin cyflyrau megis gorbryder ac iselder. Mae gan y meddyginiaethau hyn sgil effeithiau negyddol yn aml. Mae ymarfer corff yn driniaeth amgen sy'n isel ei chost ac yn isel o ran niferoedd o sgil effeithiau. Fel rhan o'r cwrs rhad ac am ddim hwn, Ymarfer Corff ac Iechyd Meddwl, rydym yn edrych ar y cysylltiadau rhwng ymarfer corff a gwell iechyd meddwl a lles seicolegol. Bydd hyn yn cynnwys ystyriaeth o rôl  ymarfer corff wrth ymdopi â straen, pryder ac iselder, ac wrth wella hwyliau.  

Deilliannau dysgu'r cwrs

Ar ôl astudio'r cwrs hwn, dylech allu:

  • dangos ymwybyddiaeth o'r cysylltiadau rhwng gweithgarwch corfforol ac iechyd meddwl
  • deall rhai o'r damcaniaethau arfaethedig ynghylch pam fod ymarfer corff yn fuddiol i'ch iechyd meddwl.

Cyhoeddwyd gyntaf: 30/11/2020

Wedi'i ddiweddaru: 30/11/2020

Hepgor Graddau y Cwrs