Cwrs am ddim

Ymarfer corff ac iechyd meddwl

Datganiad o gyfranogiad am ddim ar ôl cwblhau'r cwrs
Ymarfer corff ac iechyd meddwl

Yn flynyddol caiff miloedd o bunnoedd eu gwario ar feddyginiaethau i drin cyflyrau megis gorbryder ac iselder. Mae gan y meddyginiaethau hyn sgil effeithiau negyddol yn aml. Mae ymarfer corff yn driniaeth amgen sy'n isel ei chost ac yn isel o ran niferoedd o sgil effeithiau. Fel rhan o'r cwrs rhad ac am ddim hwn, Ymarfer Corff ac Iechyd Meddwl, rydym yn edrych ar y cysylltiadau rhwng ymarfer corff a gwell iechyd meddwl a lles seicolegol. Bydd hyn yn cynnwys ystyriaeth o rôl  ymarfer corff wrth ymdopi â straen, pryder ac iselder, ac wrth wella hwyliau.  

Deilliannau dysgu'r cwrs

Ar ôl i chi gwblhau'r uned hon, byddwch:

  • dangos ymwybyddiaeth o’r cysylltiadau rhwng gweithgarwch corfforol ac iechyd meddwl
  • deall rhai o’r damcaniaethau arfaethedig ynghylch pam fod ymarfer corff yn fuddiol i’ch iechyd meddwl.

First Published: 30/11/2020

Updated: 30/11/2020

Gallwch gychwyn y cwrs hwn yn syth heb gofrestru. Cliciwch ar un o’r adrannau isod i gychwyn unrhyw bwynt yn y cwrs.
Os ydych yn dymuno tracio’ch cynnydd, ennill Datganiad Cyfranogiad am ddim, a cael mynediad at yr holl gwisiau a gweithgareddau, cofrestrwch.

Cynnwys y cwrs