Skip to content

Barod ar gyfer prifysgol

Grid Rhestr Canlyniadau: 24 eitem
Vlogs myfyrwyr o Brifysgol Abertawe video icon

Addysg a Datblygiad 

Vlogs myfyrwyr o Brifysgol Abertawe

Mae'r sianel YouTube 'Vlogs myfyrwyr' yn rhoi cipolwg i chi ar fywyd fel myfyriwr.

Fideo
Blas ar Fywyd Myfyriwr - Gwneud y Dewisiadau Cyllido Cywir video icon

Addysg a Datblygiad 

Blas ar Fywyd Myfyriwr - Gwneud y Dewisiadau Cyllido Cywir

Mae'r sesiwn yma wedi’i rannu’n ddau, gyda’r rhan gyntaf yn edrych ar gyllid myfyrwyr, a’r ail yn edrych ar fywyd myfyrwyr.

Fideo
Met Caerdydd - Blogiau Cymraeg article icon

Addysg a Datblygiad 

Met Caerdydd - Blogiau Cymraeg

Golwg fanwl, ddilys ar fywyd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd o safbwynt myfyrwyr.

Erthyglau
Paratoi ar gyfer y Brifysgol - Llysgenhadon Myfyrwyr video icon

Addysg a Datblygiad 

Paratoi ar gyfer y Brifysgol - Llysgenhadon Myfyrwyr

Eisiau gwybod sut i baratoi am Brifysgol? Dyma llysgenhadon myfyrwyr yn rhannu ei brofiadau ar lety myfyrwyr, cyllid myfyrwyr a beth mae bywyd myfyrwyr fel.

Fideo
Arweiniad i gymorth cyllid myfyrwyr yng Nghymru article icon

Addysg a Datblygiad 

Arweiniad i gymorth cyllid myfyrwyr yng Nghymru

Pa gyllid sydd ar gael ar gyfer myfyrwyr addysg uwch yng Nghymru?

Erthyglau
Sianel YouTube - 'Get Ready for University' video icon

Addysg a Datblygiad 

Sianel YouTube - 'Get Ready for University'

Byddwch yn clywed gan fyfyrwyr presennol ac yn cael cyngor arbenigol gan staff y brifysgol ar sianel YouTube Prifysgol Bangor, 'Get Ready for University'.

Fideo
Myfyrwyr sy’n blogio - Prifysgol Caerdydd article icon

Addysg a Datblygiad 

Myfyrwyr sy’n blogio - Prifysgol Caerdydd

Myfyrwyr sy’n astudio ar hyn o bryd yn rhannu eu profiadau o fywyd go iawn yn eu geiriau eu hunain.

Erthyglau
Straeon a chyngor myfyrwyr - Blog Glyndŵr Wrecsam article icon

Addysg a Datblygiad 

Straeon a chyngor myfyrwyr - Blog Glyndŵr Wrecsam

Cipolwg gan fyfyrwyr a chyngor astudio o flog Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Erthyglau
Sgwrsio â myfyrwyr (Unibuddy) activity icon

Addysg a Datblygiad 

Sgwrsio â myfyrwyr (Unibuddy)

Gallwch siarad wyneb yn wyneb â myfyrwyr a staff presennol o amrywiaeth o brifysgolion ar Unibuddy.

Gweithgaredd
Paratoi ar gyfer Prifysgol video icon

Addysg a Datblygiad 

Paratoi ar gyfer Prifysgol

Ydych chi'n meddwl mynd i'r Brifysgol neu eisoes wedi gwneud cais? Bydd yr adnoddau defnyddiol hyn yn eich helpu ar eich ffordd i wneud penderfyniad ynghylch beth i'w astudio a'ch paratoi ar gyfer bywyd myfyriwr.

Fideo
Astudiaethau Llwyddiannus  yn y Deyrnas Unedig activity icon

Addysg a Datblygiad 

Astudiaethau Llwyddiannus yn y Deyrnas Unedig

Mae'r llawlyfr hwn wedi cael ei gynllunio i roi trosolwg i chi o'r hyn i’w ddisgwyl o astudio mewn prifysgol yn y Deyrnas Unedig.

Gweithgaredd
Academi Arian MSE free course icon Lefel Badge icon

Arian a Busnes 

Academi Arian MSE

Mae'r Brifysgol Agored wedi ymuno â MoneySavingExpert (MSE) i gynhyrchu'r cwrs rhad ac am ddim newydd hwn i roi'r sgiliau a'r wybodaeth i chi feistroli eich arian. Ysgrifennwyd y cwrs gan y Brifysgol Agored, gyda chyngor ac arweiniad MSE.

Cwrs am ddim
12 awr
Tudalen 1 o 2
Tudalen 1 o 2